Doktor.se

Legionella

Medicinskt granskad

Legionella är en sorts bakterier som kan ge en allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka eller en mildare sjukdom som kallas pontiacfeber.

Hur smittar legionella?

Bakterien legionella pneumophilia står för de flesta fallen av legionärssjuka, men det finns även andra varianter av legionellabakterier som kan orsaka sjukdom.

De flesta smittas genom att andas in bakterier via mikroskopiska vattendroppar i luften, till exempel spray från en dusch, vattenkran eller bubbelpool. Det är inandning som kan orsaka sjukdom, du får inte legionella av att dricka eventuellt smittat vatten. Smittan kan också andas in i form av damm från jord. Många som får legionella har blivit smittade utomlands.

Äldre, rökare och personer med nedsatt immunförsvar har lättare för att bli sjuka av bakterierna. 

Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till symtom, är ungefär fem till sex dygn. Smittan överförs inte mellan människor, så en person med legionella smittar inte andra.

Symtom på legionella

Lunginflammation på grund av legionella ger symtom som till exempel:

Legionellabakterier kan också ge upphov till en mildare infektion som kallas Pontiacfeber och som ger influensaliknande symtom. Pontiacfeber läker ofta utan behandling medan däremot legionella i form av lunginflammation kan bli livshotande utan behandling.

Vad kan jag göra själv?

Legionellabakterier finns naturligt i sjöar, vattendrag, i vattenledningar, varmvattenberedare och andra miljöer där vatten finns. Mängden bakterier är då liten och inte tillräcklig för att orsaka sjukdom. Bakterierna kan växa till i stillastående vatten. Lättast växer legionella i en temperatur på 20-45 °C, men bakterierna överlever i vatten upp till 50 °C. Du kan minska risken att få i dig legionellabakterier genom att:

  • Spola igenom dusch, kranar och vattenlås med hett vatten om de inte använts på ett tag.

  • Kontrollera att varmvattenberedaren värmer vattnet till minst 60 grader och minst 50 grader där vattnet tappas.

  • Var noga med vattenrening i pooler, bubbelpooler och badtunnor.

  • Byt gamla slangar och duschmunstycken.

Bakterierna finns också i jord, och kan spridas genom att du andas in damm från påsar med planteringsjord. Här är några tips på hur du minskar risken för smitta genom jord:

  • Var utomhus eller i ventilerad miljö när du öppnar jordpåsen, och undvik att andas in dammet.

  • Blöt gärna jorden så att du minskar risken att få i dig damm som virvlar upp.

  • Tvätta händerna ordentligt efter att du hanterat planteringsjord.

Behandling vid legionella

Legionella behandlas med antibiotika. I vissa fall krävs vård på sjukhus. Infektionen kan bli allvarlig och långdragen. Det tar ofta ganska lång tid att återhämta sig efter en legionellainfektion och det är vanligt att känna sig trött, medtagen och ha sämre ork.

Legionella är en sjukdom som ingår i Smitttskyddslagen. Det innebär att någon som arbetar med smittspårning kommer att fråga dig var du tror du kan ha blivit smittad. Det är bra att du försöker tänka efter noga så att andra som kan ha smittats kan få hjälp. Det kan bli aktuellt att ta vattenprover eller att kontrollera temperaturen på vattnet i den fastighet där du bor.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom som kan bero på legionella bör du söka vård. Genom tidig diagnos och behandling kan du snabbare återhämta dig och minska risken för komplikationer.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av dina symtom om du känner dig osäker. Om du misstänker att du har legionella bör du söka fysisk vård, eftersom det krävs en fysisk undersökning och lungröntgen. Doktor.se har även fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om legionella

Några frågor och svar kring legionella.

28 Oktober, 20201 September, 2023