Doktor.se

TWAR

Medicinskt granskad

En TWAR-infektion är en lunginflammation som har ett lindrigare förlopp än den vanligaste formen av lunginflammation. Du behöver ofta inte läkarvård för en TWAR-infektion, utan sjukdomen läker ut av sig själv. De som drabbas av TWAR är framför personer under 20 år samt äldre personer.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra sjuksköterskor och läkare kan göra en första bedömning av dina symtom och remittera dig vidare vid behov. Doktor.se har också fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Vad är TWAR?

TWAR är en lunginflammation orsakad av bakterien Chlamydia pneumoniae. Detta är en annan sorts klamydiabakterie än den som ger upphov till könssjukdomen klamydia. Sjukdomen börjar ofta med lätt feber, sjukdomskänsla, ont i kroppen och huvudvärk. Så småningom kommer luftvägssymtom som ont i halsen, hosta och rinnande näsa. Bakterien kan också ge bihåleinflammation. En TWAR-infektion drabbar ofta unga personer under 20 år samt äldre människor.

Orsak till TWAR

Bakterien som orsakar TWAR kan smitta genom så kallad droppsmitta, det vill säga när en smittad person nyser eller hostar så små droppar sprids som andra andas in. TWAR kan infektera celler i lungor, hals, näsa, öron, bihålor och svalg.  Även föremål med nära kroppskontakt, som kläder och handdukar, tros kunna överföra smittan. Inkubationstiden, det vill säga tiden från det att en person blir smittad till dess att infektionen bryter ut, är cirka tre veckor.

Symtom på TWAR

En TWAR-infektion skiljer sig i insjuknandet från den vanligaste lunginflammationen, som orsakas av Streptococcus pneumoniae och kan ge hög feber och göra att du känner dig mycket sjuk. TWAR ger symtom som är mildare och kommer mer smygande. Typiska symtom i början är:

  • lätt feber

  • sjukdomskänsla

  • ont i kroppen

  • huvudvärk

Så småningom brukar det komma luftvägssymtom som hosta, ont i halsen och rinnande näsa. Även bihåleinflammation kan förekomma. Heshet är ett annat vanligt symtom.

Vad kan jag göra själv?

När du har en infektion är det alltid viktigt att inte köra på som vanligt, utan ta det lugnt och låta kroppen hantera symtomen Du kan tänka på att: 

  • Vila och ta det lugnt. Du kan gärna sitta upp och behöver inte vila liggande. Du ska däremot undvika fysisk ansträngning och hård träning.

  • Drick mycket vätska. Det gör slem lättare att hosta och ersätter förlorad vätska om du haft feber.

  • Receptfria läkemedel. Smärtstillande läkemedel kan hjälpa mot huvudvärk och ont i kroppen.

Behandling vid TWAR

Alla med TWAR behöver inte behandling.  Många får ganska lindriga besvär som läker ut av sig själva. TWAR tar några veckor att helt läka ut, men om infektionen blir mer långdragen än så kan du behöva behandling med antibiotika.

När bör jag söka vård?

Om din infektion inte gått över inom tre till fyra veckor bör du söka vård. Om du får svårt att andas bör du söka vård genast.

Frågor och svar om TWAR

Några frågor och svar kring TWAR.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-11-26Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01