Doktor.se

Proctalgia fugax

Medicinskt granskad

Vid proctalgia fugax får du vid upprepade tillfällen plötslig och krampaktig smärta i ändtarmsöppningen. Smärtan är intensiv och oftast kortvarig – från några sekunder upp till en halvtimme. Tillståndet är sällsynt och inte farligt, men ibland kan du behöva genomgå undersökningar för att utesluta andra sjukdomar.

Vad är proctalgia fugax?

Proctalgia fugax är ett tillstånd med plötsliga episoder av stark smärta i analöppningen eller ändtarmen. Det är vanligt att få spasmer, eller kramper, i analöppningens sfinktermuskel. Det är den ringformade muskel som drar ihop analöppningen och gör att den är stängd när du inte behöver tömma tarmen.

Orsak till proctalgia fugax

Proctalgia fugax beror på kramper i bäckenbotten, men varför dessa uppstår är okänt.

Oftast finns ingen tydlig utlösande faktor, men i vissa fall kan smärtan komma om du till exempel

Risken att drabbas är större om du genomgått ingrepp för att ta bort hemorrojder, så kallad skleroterapibehandling. Risken ökar också om du fått livmodern bortopererad genom slidan.

Symtom på proctalgia fugax

Huvudsymtomet på proctalgia fugax är plötslig, skarp, övergående smärta i ändtarmen eller ändtarmsöppningen. Smärtan försvinner efter några minuter upp till en halvtimme. Det är vanligt att få proctalgia fugax nattetid, men smärtan kan komma när som helst under dygnet. Mellan episoderna har du inte ont.

Smärtan är krampartad och mycket intensiv. En del beskriver att det känns som att en trubbig kniv förts in i ändtarmsöppningen.

I ovanliga fall förekommer också andra symtom, till exempel

  • illamående

  • kräkningar

  • svettningar

  • yrsel.

Vad kan jag göra själv?

Du kan själv försöka med något av följande:

  • Ta ett varmt bad, det kan få ringmuskeln i ändtarmsöppningen att slappna av.

  • Försöka göra sådant som får dig att känna dig avslappnad.

  • Receptfria smärtstillande läkemedel kan ibland hjälpa.

Behandling av proctalgia fugax

Det går inte att bota proctalgia fugax. Eftersom orsaken är okänd går de flesta behandlingarna ut på att få ändtarmsöppningens ringmuskel att slappna av och sluta krampa. Läkemedelsbehandling som används finns i form av

  • tabletter som du sväljer

  • kräm som smörjs på ändtarmsöppningen

  • inhalator, där du andas in läkemedlet.

Det kan tyckas märkligt att inhalera läkemedel mot smärta i ändtarmen, men de muskler som finns i lungorna liknar dem som finns i tarmen. Några av de läkemedel som normalt används mot astma för att få muskulaturen i lungorna att slappna av så att luftrören vidgas, kan därför hjälpa även vid proctalgia fugax. Om du har kraftiga besvär och behandlingen du provat inte hjälper, kan det bli aktuellt med behandling i form av injektioner i området kring analöppningen.

Det finns också andra typer av behandling som går ut på att stretcha ut den krampande ändtarmsöppningen alternativt att minska smärtsignalerna till hjärnan. Prata med din läkare om behandlingsalternativ.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har smärta i ändtarmsöppningen som inte går över på några veckor, om du snabbt får väldigt ont, eller om du är orolig.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid proctalgia fugax behöver du bli undersökt på fysisk vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om proctalgia fugax

12 Maj, 202218 September, 2023