Doktor.se

Yrsel

Medicinskt granskad

Yrsel är ett vanligt symtom som kan ha många orsaker. Det kan kännas som att du är ostadig på benen utan anledning, som om du är berusad. Det kan också ge en gungande känsla, som om du rör dig fast du inte gör det, eller som att allt runt dig snurrar. Yrsel går oftast snabbt över och är inte skadligt i sig, men yrsel samtidigt som du har svårt att andas, ont i bröstet eller tappar känseln i armar eller ben kan vara tecken på allvarlig sjukdom.

Vad är yrsel?

Orsak till yrsel

Yrsel kan ha många orsaker. Det är vanligare hos äldre, eftersom kroppen och nervsystemets förmåga att hantera komplicerad information samtidigt som du rör dig, minskar med åldern.

Yrsel kan vara ett symtom på

Sjukdomar som kan orsaka yrsel är till exempel:

Ortostatism – yrsel vid blodtrycksfall

Blodtrycksfall är när blodtrycket snabbt sjunker. Det kan det göra när du hastigt ställer dig upp, eftersom blodtrycket då måste ställa om. Om omställningen går för långsamt kan du känna dig yr. Ortostatism är en vanlig orsak till att äldre kan känna av yrsel, och kan göra det lättare för äldre att falla. Den här formen av yrsel förekommer också hos unga vuxna.

Kristallsjuka kan ge yrsel

Kristallsjuka är ett tillstånd där balansorganet i innerörat inte fungerar normalt. Det gör att du blir yr när du utför vissa rörelser.

Yrsel vid vestibularisneurit

Vestibularisneurit beror på en inflammation i balansnerven eller på skadade eller åldrande nervceller. Du kan plötsligt bli väldigt yr och känna dig ostadig, och det kan kännas som att omgivningen snurrar. Du kan också må illa och kräkas.

Yrsel av stress

Stress, oro, ångest eller andra starka känslor kan göra dig känslig för sinnesintryck, vilket gör att du lättare känner dig ostadig.

Yrsel och trötthet

Yrsel och trötthet är symtom som ofta kommer samtidigt. Båda kan vara tecken på något annat underliggande tillstånd, men du kan också få yrsel av långvarig sömnbrist.

Läkemedel som kan ge yrsel

Vissa läkemedel påverkar balansen och kan orsaka yrsel. Exempel är vissa läkemedel mot högt blodtryck, hjärtsjukdomar, som kan göra att du får tillfälligt blodtrycksfall när du reser dig upp. Om du ändrar läkemedelsdos eller slutar med ett läkemedel kan du ibland också få problem med balansen och yrsel.

Alkohol och droger

När du dricker alkohol eller använder droger reagerar du långsammare på kroppens nervsignaler, som skickar information från kroppens olika delar till hjärnan. Långsammare reaktion på signaler från ögon och balansorgan kan orsaka yrsel.

Hjärt-och kärlsjukdomar

Hjärtinfarkt, förändringar i hjärtrytmen och blodpropp i hjärnan kan alla orsaka yrsel i samband med andra symtom.

Nervknutor på balansnerven

En nervknuta är en förtjockning på nerven som växer långsamt. När knutan blir tillräckligt stor kan den trycka på hörselnerven och orsaka försämrad hörsel, öronsus och ibland yrsel.

Ménières sjukdom

Vid Ménières sjukdom är trycket i innerörats vätskefyllda gångar rubbat. Det gör ofta att din hörsel påverkas och att du känner dig yr.

Andra sjukdomar

Svåra sjukdomar som cancer, hjärntumör, blodsjukdomar och infektioner kan påverka hjärnan, sinnesorganen och nerverna, och därmed orsaka yrsel.

Symptom

Upplevelsen av yrsel kan beskrivas som:

 • ostadighet eller förlorad balans

 • en falsk känsla av rörelse

 • svimningskänsla

 • en gungande känsla

 • en känsla av berusning

 • en känsla av overklighet

 • en känsla av att falla

 • en känsla av att omgivningen lutar

 • en tyngdkänsla i huvudet

Dessa känslor kan triggas eller förvärras av rörelse, som att gå, ställa sig upp eller röra på huvudet. Ibland åtföljs yrsel av illamående och känslan kan komma plötsligt och göra att du måste sitta eller lägga dig ner.

Vad kan jag göra själv?

Det kan vara besvärligt med yrsel. Här följer tips på vad du själv kan göra för att minska dina besvär:

 • Du kan prova att utföra de rörelser som triggar i gång din yrsel. Då får hjärnan en chans att ställa om balansen och yrseln kan gå över snabbare.

 • Avslappningsövningar kan hjälpa mot yrsel.

 • Ta det försiktigt när du sätter dig upp från liggande eller reser dig upp, om du har problem med yrsel vid blodtrycksfall.

 • Undvik alkohol, eftersom det kan förvärra din yrsel.

Behandling vid yrsel

Behandlingen anpassas individuellt beroende på vad som sannolikt ligger bakom besvären. Här är några exempel:

 • Yrsel som beror på problem med nackmusklerna kan bli bättre av träning och behandling av sjukgymnast, fysioterapeut eller naprapat.

 • Fysisk träning och balansövningar kan förbättra yrsel. Du kan få hjälp med lämpliga övningar av en fysioterapeut eller sjukgymnast.

 • Om yrseln beror på en sjukdom får du behandling för den sjukdomen.

 • Om yrseln beror på ett läkemedel kan du behöva byta ut det mot en alternativ behandling.

När bör jag söka vård?

Du behöver inte söka vård om du känner dig yr vid enstaka tillfällen, efter att exempelvis ha satt dig upp hastigt eller åkt båt eller bil.

Sök vård om du har något av följande symtom:

 • Du har yrsel som inte försvinner.

 • Du har yrsel samtidigt som du har påverkad hörsel.

 • Du upplever yrsel som inte känns som den normalt gör.

 • Du har så mycket yrsel att det påverkar din vardag.

Sök vård så snart du kan om något av följande stämmer in på dig:

 • Du upplever yrsel efter att ha slagit i huvudet.

 • Du är yr och samtidigt stel i nacken.

 • Du har feber, yrsel och antingen ont i öronen eller huvudet.

 • Du känner dig yr samtidigt som du mår illa och kräks.

 • Du har yrsel och svårt att ta hand om dig själv.

Sök vård omedelbart om någon har yrsel i samband med:

 • andningssvårigheter

 • bröstsmärtor

 • oregelbunden hjärtrytm

 • svimning som varat längre än en minut

 • talsvårigheter

 • förändrad känsel i armar och ben

 • förlamning av ena sidan av kroppen eller ansiktet

Frågor och svar om yrsel

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-12-10Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-06