Doktor.se

Tarmvred

Vid tarmvred har det blivit ett stopp som hindrar mat och vätska från att passera genom tunntarmen eller tjocktarmen. Om tillståndet inte behandlas kan de blockerade delarna av tarmen skadas, vilket ger allvarliga problem. Om du har symtom på tarmvred ska du söka vård så att du snabbt kan få behandling. Oftast behövs behandling på sjukhus.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma symtom och ge rådgivning. För utredning och behandling av tarmvred behövs fysisk vård, ofta på sjukhus. Digital vård är inte lämplig.

Vad är tarmvred?

Tarmvred kallas för ileus inom vården och innebär att det är stopp i tarmarna så att mat och vätska inte kan passera. I de flesta fall finns ett fysiskt hinder som blockerar passagen, vilket kallas för mekanisk eller obstruktiv ileus. Det är vanligare att få tarmvred i tunntarmen än i tjocktarmen.

Tarmvred kan i vissa fall bero på att tarmrörelserna stannat så att tarmarna står stilla utan att det finns ett faktiskt hinder. Det kallas för paralytisk ileus. Det kan till exempel komma som en reaktion efter en operation.

Utan behandling kan tarmvred bli livshotande. Tarmvredet kan göra att tarmarna saknar blodtillförsel, vilket gör att dessa vävnader förstörs och går förlorade. Om det samlas mycket innehåll i tarmen kan det också gå hål, så att innehållet läcker ut i buken. Tarmvred innebär också att kroppens upptag av vätska och näring påverkas, vilket kan leda till allvarlig vätskebrist och saltbrist.

Orsak till tarmvred

Blockeringar i tarmarna kan uppkomma av flera anledningar, här är några exempel:

 • Att det har blivit ärr eller sammanväxta vävnader i buken efter en operation i magen eller upprepade inflammationer. Detta är den vanligaste orsaken till tarmvred.

 • En tumör i tarmen, till exempel koloncancer eller en godartad tumör.

 • Bråck, det vill säga att en del av tarmen trycks ut i en annan del av kroppen.

 • Som en följd av inflammatorisk tarmsjukdom, till exempel Crohns sjukdom.

 • Divertikulit, inflammerade tarmfickor.

 • Långvarig förstoppning som har bildat en hård klump av avföring som fastnat.

 • Att tjocktarmen vridit sig om sig själv (volvulus).

 • Att en del av tarmen åkt in i en efterföljande del som ett teleskop. Det förekommer främst hos yngre barn och kallas inom vården för invagination eller intussusception

Symtom på tarmvred

Tarmvred ger symtom som:

 • krampliknande smärta i hela magen som kommer och går

 • förstoppning

 • dålig aptit

 • illamående och kräkningar 

 • svullen och uppspänd mage

 • att du har gaser i magen men inte kan prutta

Behandling vid tarmvred

Behandlingen anpassas efter vad som orsakat blockeringen i tarmen. I de flesta fall krävs vård på sjukhus.

Behandlingen kan bland annat bestå av:

 • tillförsel av näring och vätska via dropp

 • att innehållet i mage och tarm töms ut via en slang

 • smärtstillande läkemedel

 • operation för att ta bort hinder i tarmen

 • läkemedel som sätter igång tarmrörelserna igen

När bör jag söka vård?

Om du har symtom som kan bero på tarmvred ska du genast söka vård.

Frågor och svar om tarmvred

Några frågor och svar kring tarmvred.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-02-04Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18