Doktor.se

Divertikulit

Medicinskt granskad

I tarmen kan det bildas tarmfickor, så kallade divertiklar, som buktar ut genom tarmväggen som små påsar. Tarmfickorna kan bli inflammerade, ett tillstånd som kallas för divertikulit. Tarmfickorna sitter oftast i den nedre delen av tjocktarmen. Inflammerade tarmfickor kan ge smärta, illamående och feber. Oftast läker de inom några dagar, men vid svårare besvär kan det behövas vård på sjukhus.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av dina symtom. Om du har mycket ont och/eller känner dig väldigt sjuk ska du söka vård genast på en fysisk mottagning som har jouröppet, eller en akutmottagning.

Orsak till divertikulit

Om tarmen blir väldigt full kan svaga delar av tjocktarmen ger vika för trycket mot tarmväggarna. Det gör att små påsar av slemhinnan trycks ut som utbuktningar i tarmväggen.

Det kan sedan fastna tarminnehåll i fickan, vilket kan ge upphov till en inflammation.

Tarmfickor är vanligt, särskilt hos personer över 40 år, och de ger sällan symtom. De flesta märker inte att de har dem.

Riskfaktorer för divertikulit

Orsaken till att vissa får problem med inflammerade tarmfickor är inte klarlagd.

Däremot finns det olika faktorer som gör att du har en ökad risk att drabbas, till exempel:

 • trög mage och förstoppning

 • fiberfattig kost

 • rökning

 • övervikt

Symtom på divertikulit

Divertikulit kan ge symtom som:

 • smärta, som oftast är konstant och håller i sig i flera dagar. Det är vanligast att det gör ont nertill på vänstra sidan av magen, men smärtan kan också komma på höger sida

 • illamående och kräkning

 • feber

 • ömhet över buken

 • förstoppning eller ibland diarré (mindre vanligt)

Om tarmfickan spricker kan inflammationen sprida sig i buken. Det ger smärta i hela magen och du känner dig mycket sjuk.

Vad kan jag göra själv?

Valet av behandling beror på hur allvarliga symtom du har. Rådgör gärna med en vårdgivare om du är osäker. I de flesta fall rör det sig om okomplicerad divertikulit som kan behandlas hemma med egenvård:

 • Flytande föda medan tarmfickorna läker. När symtomen avtar kan du gradvis återgå till fast föda.

 • Receptfria läkemedel mot smärta om du har ont.

Om du har svårare symtom, till exempel om tarmfickan spruckit, kan du behöva vård på sjukhus. Behandling kan omfatta:

 • Intravenös behandling med antibiotika.

 • Vätska och näring via dropp.

 • Kirurgi för att ta bort den del av tarmen som är skadad.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom som kan bero på divertikulit bör du kontakta vården.

Om du har mycket ont och känner dig mycket sjuk bör du söka vård genast på en jouröppen mottagning eller akutmottagning.

Frågor och svar om divertikulit

22 Januari, 202119 September, 2023