Doktor.se

Glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning är ett besvär som hänger samman med ögats naturliga åldrande. Det kommer sällan före 50 års-åldern, men blir vanligare och vanligare ju äldre du blir. Vanliga symtom är flytande fläckar i synfältet, ungefär som sotflagor. Många märker inga symtom alls. I sällsynta fall kan glaskroppsavlossning göra att även näthinnan lossnar. Då krävs behandling för att inte förlora synen.

Orsaker till glaskroppsavlossning

Glaskroppen är den stora geléaktiga massan som fyller ut ögat invändigt. Den omges av en tunn hinna, som ligger mot näthinnan. Glaskroppsavlossning beror på att glaskroppen blir mer lättflytande när vi åldras, och med tiden skrumpnar och sjunker ihop. Den vävnad som fäster glaskroppen vid näthinnan försvagas och kan till slut lossna. Det räknas som en naturlig del av åldrandet, och ger sällan allvarliga besvär.

Det händer att glaskroppen drar i näthinnan när den lossnar, och i ovanliga fall kan det bli hål i näthinnan, eller så kan även näthinnan börja lossna.

Symtom på glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning ger symtom som kallas för grumlingar. Det är till exempel små punkter, streck, maskar eller nät som flyter framför ögat. De är oftast genomskinliga eller gråsvarta. Det kan också uppfattas som smuts på glasögonen som inte försvinner. Du kan se grumlingarna tydligt om du tittar på en ljus bakgrund. Om glaskroppen drar i näthinnan kan du också se blixtar i utkanten av synfältet.

Det är vanligt att grumlingarna minskar efter hand, eller sjunker undan till utkanten av synfältet. Du kommer också vänja dig vid dem, så att du inte störs lika mycket.

I mer komplicerade fall kan glaskroppsavlossning göra att synen plötsligt blir disig eller försvagad, eller att en del av synfältet försvinner. Det kan vara ett tecken på att näthinnan blivit skadad, vilket kräver omedelbar vård.

Behandling vid glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning är för det mesta ofarligt, och du behöver oftast inte någon behandling. Om du får symtom som kan tyda på att näthinnan skadats är det viktigt att bekräfta att det är glaskroppsavlossning som orsakar symtomen, och undersöka om du har påverkan på näthinnan.

Behandling sker endast om glaskroppsavlossningen har gett upphov till skador på näthinnan.

Vad kan jag göra själv?

Om du besväras av att grumlingar skymmer ditt synfält kan du flytta blicken upp och ner några gånger så brukar de flytta på sig.

När bör jag söka vård?

Om du är äldre och har lindriga problem med flimmer och fläckar i synfältet behöver du oftast inte söka vård. Sök vård om något av följande stämmer in:

  • Om du plötsligt får många nya grumlingar i synfältet.

  • Om du börjar få grumlingar som ser annorlunda ut.

  • Om du ser ljusblixtar i ytterkanten av synfältet.

Sök vård omedelbart om något av följande stämmer in:

  • Om du ser mycket stora sotflagor, eller om du får mycket disig syn.

  • Om du ser en mörk skugga som skymmer synfältet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge dig rådgivning. Om du får symtom som kan bero på näthinneavlossning, som att en mörk skugga skymmer synfältet, ska du inte kontakta oss utan söka vård hos ögonläkare akut.

Frågor och svar om glaskroppsavlossning

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-12-17Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18