Doktor.se

Rinnande ögon

Medicinskt granskad

Vid rinnande ögon har det bildats mer tårvätska än vad tårkanalerna klarar av, så att tårar rinner över. Rinnande ögon kan bero på flera saker, och är i de flesta fall går det över av sig själv. Symtomen kan också komma i samband med andra besvär, som smärta i ögonen, eller kladdigt sekret. Då kan det vara bra att bli undersökt av läkare.

Orsak till rinnande ögon

Tårvätska behövs för att hålla ögat fuktigt. Om ögat blir irriterat eller om vi gråter produceras mer tårvätska än vanligt. Överskottet av tårvätska leds bort genom tårkanalerna, genom tårsäcken och ut i näsan. 

De vanligaste orsakerna till att ögonen rinner är att det bildats mer tårvätska än normalt, eller att det är stopp i tårkanalerna som leder bort överskottet av tårvätska. 

Spädbarn kan ha besvär av rinnande ögon, ofta på ena sidan. Det beror oftast på trånga tårkanaler. Ibland öppnas tårkanalen inte ordentligt förrän under barnets första levnadsår. Hos de flesta öppnas tårkanalen av sig själv. 

Rinnande ögon hos medelålders och äldre kan bero på att tårkanalen med åren blir mindre elastisk och lättare svämmar över om du vistas i kyla och blåst. Ögonen kan också rinna för att du fått in något i ögat. En annan orsak kan vara att tårkanalen blivit blockerad, till exempel på grund av en infektion.

Behandling vid rinnande ögon

Behandlingen anpassas beroende på vad som orsakat besvären. Om du har rinnande ögon på grund av stopp i tårkanalen kan du behöva en operation för att vidga tårkanalen. 

Rinnande ögon hos spädbarn kräver sällan behandling, men om problemet kvarstår efter ett års ålder kan det lösas genom ett tårkanalen öppnas med en enkel operation.

Vad kan jag göra själv?

Här är exempel på vad du kan göra själv för att lindra besvären:

  • Barn med trånga tårkanaler kan få problem i huden runt ögonen. Det kan hjälpa att smörja med en fet salva som minskar irritationen. Det finns salva att köpa receptfritt på apotek.

  • Om du har torra ögon kan du använda receptfria ögondroppar som smörjer och skyddar ögonen.

  • Om du har rinnande ögon på grund av allergi kan du ta tabletter eller ögondroppar mot allergi.

  • Om ögonen är röda och irriterade kan du tvätta försiktigt med en fuktig och ljummen tvättlapp.

  • Du kan skydda ögonen från vind och blåst genom att använda glasögon.

När bör jag söka vård?

Vid tillfälliga problem med rinnande ögon behövs sällan vård. Sök vård på vårdcentral om något av följande stämmer in:

  • Om du har ett barn som är över ett år och fortfarande besväras av trånga tårkanaler.

  • Om du är vuxen och ofta besväras av rinnande ögon. 

  • Om du förutom rinnande ögon har andra symtom som smärta, kladdigt sekret, röda eller ömmande ögonlockskanter.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge rådgivning. I en del fall kan du behöva hjälp av specialist på ögonsjukdomar. Vi kan hjälpa dig med remiss.

Frågor och svar om rinnande ögon

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-12-01Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18