Doktor.se

Snarkning hos barn

Medicinskt granskad

Barn som snarkar har ofta alltför trångt i näsan och svalget. Det kallas för sömnrelaterad andningsstörning. Den vanligaste orsaken är att halsmandlarna eller körteln som sitter bakom näsan är förstorade. Det är viktigt att utreda barn som snarkar och har problem med andningen när de sover, eftersom det kan påverka barnets utveckling.

Orsaker till snarkning hos barn

Den vanligaste orsaken till snarkning hos barn är förstorade halsmandlar eller att körteln som sitter bakom näsan, adenoiden, är förstorad. Det är en körtel som finns under fostertiden och när barn är små som sedan tillbakabildas. Hos en del barn sker inte detta, vilket kan ge problem med snarkning, klangförändringar i talet och öroninflammationer. Då kan körteln behöva opereras bort. 

Andra orsaker till andningsproblem under sömnen hos barn är till exempel:

 • Anatomiska orsaker, till exempel formen på överkäken

 • Downs syndrom, CP-skada eller muskelsvaghet

 • Ärftlig benägenhet för obstruktiv sömnapné

 • Gastroesofaegal reflux, att magsyra läcker från magen till halsen, vilket kan ge irritation och svullnad

 • Outvecklade slemhinnor i luftstrupen, så kallad laryngomalaci

 • Övervikt, vilket kan ge tjockare slemhinnor i hals och svalg

Symtom på sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Sömnrelaterad andningsstörning hos barn kan yttra sig i form av:

 • snarkning eller högljudda inandningar 

 • uppehåll i andningen

 • ansträngd andning under sömnen, som om det är svårt att få luft

 • orolig sömn och svettningar

 • att de kissar i sängen

 • att de sover med öppen mun

Det kan också ge symtom under dagen som till exempel:

 • att barnet klarar förskolan eller skolan sämre

 • att barnet har svårt att koncentrera sig

 • att barnet har inlärningssvårigheter

 • att barnet har dålig tillväxt

 • att barnet är lättirriterat

 • att barnet är hyperaktivt

Komplikationer av sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Det är viktig att utreda barn som snarkar och andas ansträngt när de sover. Barn som har andningsuppehåll i sömnen kan få syrebrist, vilket kan påverka hur barnet utvecklas. Dålig sömn kan också ge sämre tillväxt, eftersom det hormon som styr tillväxten produceras i störst mängd under natten. 

Barn som andas med öppen mun under lång tid kan få problem med överkäkens utveckling.

Behandling vid sömnrelaterad andningsstörning

Behandlingen anpassas individuellt beroende på vad som är orsaken till sömnstörningen.  Behandlingen innebär nästan alltid en operation där halsmandlarna tas bort helt eller delvis. Oftast tas även körteln bakom näsan bort. För en del barn räcker det att ta bort körteln bakom näsan. Efter operationen blir nästan alla av med besvären. 

När andningsstörningen försvinner märks det också på barnets utveckling i stort. Exempelvis kan tidigare problem med sängvätning gå över, det kan gå bättre i skolan och tillväxten kan tillta. 

Halsmandlarna och körteln kan växa tillbaka efter en tid. Det kan göra att besvären återkommer. Då kan barnet behöva en ny operation. 

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om du har ett barn som snarkar eller andas ansträngt när det sover.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra sjuksköterskor och läkare kan göra en första bedömning av dina symtom och om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning. Doktor.se har även fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-08-11Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18