Doktor.se

Tinnitus

Medicinskt granskad

Tinnitus är ett ljud som uppstår inuti huvudet, och som bara du kan höra. Ofta går det över av sig själv, men i andra fall kan det vara svårt att få bort. Tinnitus kan ge försämrad sömn, nedsatt koncentrationsförmåga och påverkan på känsloläge och humör. Det finns behandling som kan lindra din tinnitus.

Vad är tinnitus?

Tinnitus är ett ljud som uppkommer utan någon yttre ljudkälla. Ljudet uppfattas olika av olika personer och kan låta till exempel susande, brummande, tjutande eller pysande. Tinnitus är vanligt och drabbar mellan 10 och 15 % av befolkningen. Det kan komma i alla åldrar, men är vanligare bland äldre.

Orsak till tinnitus

Hörselnerven är förbindelsen mellan örat och hjärnan. Ljud som registreras i örat överförs till hjärnan via hörselnerven som elektriska impulser. Tinnitus uppkommer när det är onormalt låg aktivitet i hörselnerven. 

De vanligaste orsakerna till tinnitus är att örat har utsatts för skadligt starka ljud, eller att hörseln blivit sämre med åldern. Andra orsaker till tinnitus är:

Vad kan jag göra själv?

För att undvika att tinnitus uppkommer, bör du försöka skydda dig från starka ljud och buller. Öronproppar är ett effektivt sätt att skydda örat från skadliga ljud, speciellt om du är musiker och gillar att gå på konserter.

Om du fått tinnitus kan du testa följande för att lindra dina besvär:

  • sätt på radion, en podcast eller någon bakgrundsmusik när det är tyst omkring dig

  • försöka att undvika negativ stress

  • ge dig själv tid för återhämtning och avkoppling

  • motionera regelbundet

Behandling vid tinnitus

Alla med tinnitus behöver inte behandling. Ofta går det över av sig själv, till exempel om örat skadats av ett enstaka starkt ljud och sedan läker.
Det finns inga läkemedel som tar bort din tinnitus om den inte går över av sig själv, och det går heller inte att bota tinnitus på något annat sätt. Behandling vid tinnitus går istället ut på att minska den störande upplevelsen av ljudet och ta fram strategier för de problem som din tinnitus ger upphov till.

Detta sker oftast med olika sorters terapiformer, till exempel:

  • KBT (kognitiv beteendeterapi) som ges av en psykolog

  • ACT (acceptance and commitment therapy) som ges av en psykolog

  • Tinnitus retraining therapy, som innefattar ljudstimulering och ges av en audionom

Innan behandling av tinnitus kan påbörjas ska läkaren först utesluta att din tinnitus beror på någon sjukdom som behöver behandling, till exempel smärttillstånd, depression eller ångest.

När bör jag söka vård?

Om du upplever att din tinnitus är så störande att den påverkar din livskvalitet, och den varat i flera veckor, bör du söka vård. Det kan till exempel vara att din tinnitus stör din sömn, ger dig koncentrationssvårigheter eller påverkar ditt humör och känsloläge.

Du bör också söka vård, oavsett om du uppfattar din tinnitus som störande eller inte, om du:

  • har tinnitus i enbart ett öra som pågår i flera veckor

  • ditt tinnitusljud går i takt med dina hjärtslag

  • din tinnitus förvärras av stress, oro och ångest

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma symtom och ge råd. Vid misstanke om tinnitus behövs fysisk undersökning och provtagning. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om tinnitus

Några korta frågor och svar kring tinnitus.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-03Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18