Doktor.se

D-vitaminbrist

Vi behöver vitaminer för att må bra. Brist på D-vitamin kan ge smärta i muskler och skelett, och är också kopplat till andra hälsoproblem. Hos barn kan det leda till att skelettet inte växer som det ska. På sommaren är solen den viktigaste källan för D-vitamin, under vintern kan du få i dig vitamin D genom fet fisk, berikade produkter såsom mjölk, eller genom kosttillskott. Symtom som beror på brist av D-vitamin kan behandlas genom att tillföra mera vitamin.

Vad är D vitaminbrist?

Sänkta, låga nivåer av vitamin D kallas för D-vitamininsufficiens. Vid ännu lägre nivåer klassas tillståndet som D-vitaminbrist. D-vitamin behövs för att reglera halten av kalcium i tänderna och skelettet. Kroppen kan lagra en del D-vitamin och det som bildas i huden på sommaren tack vare solljuset, kan täcka en del av behovet under vintern.

Orsak till D-vitaminbrist

Du kan få D-vitaminbrist om du har en sjukdom som gör att tarmen har svårt att ta upp näringsämnen, om du äter väldigt ensidigt, eller om du inte vistas i solen under sommarhalvåret.

Vissa grupper av människor drabbas oftare av D-vitaminbrist:

 • Personer som sällan vistas ute i solen, eller täcker en stor del av hudytan när de är ute.

 • Mörkhyade personer som bor i Sverige eller övriga Skandinavien, eftersom det är svårare för solljuset att tränga igenom mörk hud.

 • Personer på äldreboende eller personer som vistats länge på sjukhus, eftersom många spenderar mycket tid inomhus.

 • Personer som har sjukdomar som gör det svårare att ta upp fett, till exempel leversjukdom, Crohns sjukdom eller cystisk fibros.

 • Personer med kraftig övervikt eller de som har fått operation mot fetma (gastric bypass), eftersom fettväven binder upp fettlösliga vitaminer.

 • Barn som ammas och inte får tillskott av vitamin D.

 • Gravida som inte äter livsmedel som är berikat med vitamin D, eller innehåller mycket vitamin D.

 • Veganer som inte tar tillskott av vitamin D, eftersom de inte äter mjölkprodukter eller fisk.

Symtom på D-vitaminbrist

Det är främst musklerna och skelettet som drabbas av en långvarig brist på vitamin D. Du kan få nedsatt bentäthet och osteomalaci, ett tillstånd symtom som ger symtom såsom

 • muskelsvaghet

 • muskelvärk

 • skelettvärk

 • ökad risk för frakturer.

Skelettvärk är mindre vanligt än muskelvärk, men förekommer främst i ländryggen. Du kan också få ont i bäcken, höfter, lår, bröstkorg och rygg. Brist på vitamin D kan också göra att du får koncentrationssvårigheter och känner dig nedstämd.

Barn som har brist på vitamin D kan drabbas av rakit, som också kallas för engelska sjukan. Det är ett tillstånd som gör att kalcium inte kan lagras i skelettet som det normalt gör, eftersom vitamin D behövs för att det ska finnas tillräckligt med kalcium i blodet.

Rakit gör att tillväxten hämmas och att skelettet inte utvecklas normalt. Det kan ge symtom såsom

 • att delar av skelettet blir mjukt och ojämnt

 • att revbenen är ojämna framtill

 • att handleder och fotknölar är ojämna

 • att barnet lättare får benbrott

 • att barnet blir hjulbent

 • att tänderna får skador i emaljen

 • att barnet blir svagt och lättare får infektioner.

Allvarlig D-vitaminbrist kan orsaka kramper, men det är mycket ovanligt i Sverige. Det är också möjligt att brist på vitamin D kan ha betydelse för uppkomst av andra sjukdomar.

Vad kan jag göra själv?

Du kan göra följande för att minska risken att få för låga nivåer av D-vitamin:

 • Vistas i solen med bara armar när du har möjlighet, minst 15 minuter tre gånger i veckan april till september. Från oktober till slutet av mars står solen för lågt i Skandinavien för att ge tillräckliga nivåer av D-vitamin.

 • Ät fisk regelbundet, särskilt fet fisk som sill, makrill och lax.

 • Ät D-vitaminberikade produkter som mjölk och margarin, eller havre- soja- eller risdryck.

 • Ta tillskott av D-vitamin om du inte äter fisk eller vitaminberikade produkter, och om du inte vistas med bar hud i solen under sommaren.

 • Ge ditt barn D-vitamindroppar varje dag. Ljushyade barn rekommenderas tillskott upp till två års ålder. Mörkhyade barn behöver D-vitamintillskott under längre tid, ofta rekommenderas tillskott under hela förskoleåldern. Alla småbarn får gratis D-vitamindroppar från barnavårdscentralen.

Behandling av D-vitaminbrist

Om du har låga nivåer av D-vitamin kan det behandlas med tillskott eller läkemedel med vitamin D. Ibland ges även kalciumtillskott samtidigt. För att vitaminet ska kunna tas upp av kroppen behövs lite fett, eftersom vitamin D är fettlösligt. Läkemedel med vitamin D innehåller därför fettsyror. Det gör inte vanliga kosttillskott, som därför behöver tas samtidigt som du äter mat.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har ont i muskler eller skelett och det inte går över, eller om ditt barn har symtom på rakit, som att skelettet är ojämnt.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna läkare och sjuksköterskor som kan hjälpa dig med bedömning av symtom och rådgivning. Vi har också fysiska vårdcentraler på flera orter där du vid behov kan få blodtest som visar vilka nivåer av vitamin D du har i blodet.

Frågor och svar om D-vitaminbrist

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-03-14Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18