Doktor.se

Rakit

Rakit drabbar barn och kan ge upphov till skelettdeformiteter och minskad tillväxt. Rakit är väldigt ovanligt i Sverige, men det är fortfarande en vanlig sjukdom i många utvecklingsländer. Behandlingen mot rakit är framförallt förebyggande, och går ut på att se till att barnet får i sig tillräcklig mängd D-vitamin.

Vad är rakit?

Rakit är en barnsjukdom som kan uppstå vid D-vitaminbrist. Sjukdomen är vanligast hos barn mellan sex månader och tre års ålder. D-vitamin är viktigt för att kroppen ska kunna absorbera kalcium och fosfat, som i sin tur behövs för att bygga ett starkt skelett. Rakit kan ge minskad tillväxt, defekter i skelettet och muskelsvaghet. Rakit kallas också rakitis, älta eller engelska sjukan.

Orsak till rakit

Rakit uppstår under de första levnadsåren, när kalcium och fosfat inte lagras i skelettet på ett normalt sätt. Skelettet blir då mjukt och skört, vilket ger upphov till defekter och minskad tillväxt. Kroppen behöver D-vitamin för att ta upp kalcium och fosfat från tarmen, och den vanligaste orsaken till rakit är D-vitaminbrist. D-vitamin finns i livsmedel som mjölk och ägg, samt fet fisk som lax och tonfisk. Din kropp producerar också vitaminet när du utsätts för solljus. Andra orsaker till rakit än D-vitaminbrist kan vara dåligt upptag från tarmen eller fel på njuren, eller försämrad förmåga hos kroppen att använda det D-vitamin som finns.

Symtom vid rakit

Rakitis ger symtom i skelettet. Sjukdomen orsakar böjlig och mjuk benstomme, vilket kan ge upphov till:

 • minskad tillväxt

 • kobenthet eller hjulbenthet

 • infallen bröstkorg

 • ojämnheter på revbenens framsida

 • defekter i bäckenet

 • ojämnheter vid hand- och fotleder

 • större skalle än normalt

 • tandskador.

Barn med rakit har lättare att bryta ben i kroppen. Rakit kan också ge svaghet i musklerna och ökad känslighet för infektioner.

Vad kan jag göra själv?

I Sverige berikas flera livsmedel med D-vitamin, som vissa mjölkprodukter, margarin- och matfettsblandningar. Alla barn får dessutom gratis D-vitamin i form av D-droppar på BVC, som ditt barn ska ta varje dag till minst två års ålder. En del barn behöver fortsätta med D-droppar genom hela förskoleåldern. Det kan vara till exempel:

 • barn som inte äter fisk

 • icke-vita barn, som har svårare att bilda D-vitamin från solens strålar på grund av att de har mer pigment i huden

 • barn som av medicinska skäl ska undvika solen.

Det du kan göra för att minska risken för rakit hos ditt barn är att:

 • följa BVC-råden om D-droppar

 • se till att ditt barn äter en allsidig kost

 • se till att ditt barn vistas utomhus och exponeras för en lagom mängd solljus.

Behandling vid rakit

Behandlingen av rakit är i första hand förebyggande, i form av berikade livsmedel och D-droppar från BVC. Även när de första tecknen på rakit hunnit uppstå, består behandlingen av D-vitamin. Om barnet har rakit på grund av till exempel dåligt upptag i tarmen eller fel på njurarna behandlas först och främst grundsjukdomen, samtidigt som läkarna följer nivåerna av D-vitamin i kroppen.

När bör jag söka vård?

Rakit är väldigt ovanligt i Sverige. Om du trots allt tror att ditt barn kan ha symtom på rakit ska du söka vård på en vårdcentral eller barn- och ungdomsmottagning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Frågor och svar om rakit

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-04-29Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20