Doktor.se

Kolla dina bröst

Medicinskt granskad

Om du vet hur dina bröst brukar kännas kan du lättare upptäcka förändringar. Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Cancer som upptäcks tidigt har bättre prognos. Därför är det viktigt att du går på mammografi när du blir kallad, och regelbundet gör självundersökning av dina bröst.

Självundersökning av bröst – varför?

Bröstcancer kan ge förändringar i brösten som kan upptäckas med självundersökning. Prognosen för är bättre vid bröstcancer som upptäcks tidigt och inte har hunnit sprida sig till andra delar av kroppen.

Genom att gå på regelbundna röntgenundersökningar av brösten, så kallad mammografi, är det också möjligt att hitta tumörer som är så små att de ännu inte går att känna. Men det förekommer att knölar missas i mammografin, och därför är det angeläget att du kompletterar med självundersökning.

Mammografi och självundersökningar är två viktiga redskap för att upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt.

Hur undersöker jag brösten?

Om du fortfarande har mens är det lättaste tillfället att undersöka brösten precis efter att mensen slutat. Då är brösten som mjukast.

STEG 1 Ställ dig framför spegeln med naken överkropp

Lyft upp armarna i luften och se vad som händer med brösten:

 • Har de sin vanliga form?

 • Har huden sin vanliga färg?

 • Ser bröstvårtorna ut som vanligt, och följer de med naturligt när du lyfter armarna?

 • Finns det några gropar, indragningar eller andra förändringar?

STEG 2 Stå upp och känn igenom brösten. Det här momentet kan vara lättast att göra i duschen medan du är intvålad

 • Lägg vänster hand bakom huvudet medan du känner igenom vänster bröst med höger hand.

 • Stryk med lätt tryck och raka fingrar i små cirklande rörelser runt bröstet.

 • Börja med bröstvårtan, flytta sedan fingrarna ut varv efter varv tills hela bröstet är undersökt. Avsluta i armhålan.

 • Upprepa med andra bröstet, lägg höger hand bakom huvudet och känn igenom höger bröst med vänster hand.

Vad ska jag leta efter?

Förändringar att uppmärksamma är till exempel:

 • En ny knöl i bröstet

 • En indragning eller grop i bröstet

 • Om huden ser annorlunda ut, till exempel om hudporer blivit större eller mer synliga

 • Om du har ett sår som inte läker.

 • Om det kommer vätska ur bröstvårtan. Den kan vara blodig, klar eller brunaktig.

Hur känns normala bröst?

Alla bröst är lite ojämna och knöliga, och genom att regelbundet undersöka dina bröst kommer du lära känna dina normala knöligheter. Brösten förändras lite under menscykeln och är som mest knöliga veckan före mensen. Brösten kan också göra lite ont och vara ömma. Det är inte vanliga symtom på cancer, utan beror oftast på hormoner i kroppen.

I 50-årsåldern börjar körtlarna i brösten tillbakabildas. Det gör att brösten blir mindre knöliga och lättare att undersöka.

Hur ofta ska jag kolla brösten själv?

Undersök brösten en gång i månaden. Försök hitta en rutin för att göra det regelbundet, till exempel varje månadsskifte. För dig som fortfarande har mens är det lättast att undersöka brösten precis när mensen har slutat. Då är brösten som mjukast och minst knöliga.

Vad ska jag göra om jag hittar en förändring?

Om du hittar en förändring ska du söka vård för att få hjälp att ta reda på vad det är. I många fall är det inte bröstcancer, men det är viktigt att kolla upp så du vet säkert och inte behöver oroa dig.

Du kan söka vård på din vårdcentral. Sjukhusen har också särskilda bröstmottagningar.

Hur vanligt är bröstcancer?

Bröstcancer drabbar var nionde kvinna under 75 år. 8 av 10 överlever, och ju tidigare upptäckt desto bättre prognos.

Behöver jag undersöka brösten även om jag går på mammografi?

Ja. Mammografi och självundersökning är metoder som kompletterar varandra. Var tionde cancertumör upptäcks inte på röntgenbilder utan upptäcks av kvinnan själv vid självundersökning.

Båda metoderna är viktiga för tidig upptäckt av bröstcancer.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-12-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-19