Doktor.se

Penisfraktur

Medicinskt granskad

Även om det är sällsynt är det möjligt att bryta penis. Det kan hända vid våld eller hårt tryck mot penis i erigerat tillstånd. Det hörs då ett tydligt knakljud följt av stark smärta och blodutgjutning. Vid penisfraktur behövs omedelbar vård på sjukhus.

Orsaker till penisfraktur

En penisfraktur skiljer sig från andra frakturer i kroppen eftersom penis inte innehåller några ben. Den innehåller däremot två cylindrar med svällkroppar som fylls med blod när penis blir styv och erigerad. Cylindrarna kallas för corpora cavernosa, och omges av en stark hinna som heter tunica albuginea. Om en erigerad penis utsätts för slag, hårt tryck eller böjs kraftig kan tunica albuginea brista, och detta kallas för penisfraktur.

Penisfrakturer är sällsynta, men kan ske som en olycka vid intensivt sex, aggressiv masturbation eller sex som innebär hårt tryck och/eller ovanliga böjningar.

Symtom på penisfraktur

Penisfraktur ger symtom som:

  • ett poppande eller knakande ljud

  • kraftig smärta

  • att erektionen snabbt försvinner

  • svullnad i penisskaftet

  • blodutgjutning som ger en blåaktig missfärgning av penis

I ovanliga fall skadas även urinröret, vilket kan göra att det kommer blod ur urinrörsöppningen.

Behandling vid penisfraktur

En penisfraktur behöver behandlas omgående med en operation. Då töms blodutgjutningen ut, och den sönderrivna hinnan repareras. Vid skador på urinröret sätts en kateter som får ligga kvar tills urinröret läkt. Om skadan behandlas tidigt leder en penisfraktur sällan till bestående skador. Om den inte behandlas kan det ge följder som försämrad erektion. Obehandlade skador på urinröret kan med tiden leda till förträngningar i urinröret.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du fått en penisfraktur behöver du snabbt ta dig till sjukhus för vård.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-03-12Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20