Doktor.se

Priapism

Medicinskt granskad

Priapism är ett ovanligt tillstånd, och innebär att du har en långvarig erektion som inte kan kopplas till sexuell lust, upphetsning eller stimulans. Det är oftast smärtsamt. Diagnosen priapism ställs när en erektion varat en viss tid, vanligen sätt gränsen vid fyra timmar.

Vad är priapism?

Priapism innebär förlängd erektion utan koppling till sexuell stimulans. En erektion är i normala fall en respons på fysisk eller psykisk stimulans. Det gör att blodflödet till penis ökar, och att de så kallade svällkropparna i penis blir blodfyllda så att penis blir hård. När stimuleringen slutar flödar blodet ut ur penis igen så att den återgår till sitt vanliga mjuka tillstånd. 

Vid priapism är det någon del i det här systemet, blodet, blodkärlen, svällkropparna eller nerverna, som har gett upphov till förändringar i blodflödet så att erektionen blir kvar.

Orsaker till priapism

Det är i många fall svårt att avgöra vad som orsakat en förlängd erektion, men flera faktorer kan ligga bakom, till exempel:

  • blodsjukdomar som sickle cell anemi, leukemi eller thalassemi

  • vissa receptbelagda läkemedel, till exempel mot erektil dysfunktion, depression, psykos eller adhd  

  • mycket långvarigt sex under påverkan av alkohol och/eller droger

  • neurologiska sjukdomar och cancer

Symtom på priapism

Symtomen vid priapism varierar beroende på vilken typ av priapism det rör sig om: ischemisk eller icke-ischemisk priapism.

Ischemisk priapism beror på att blodet inte kan lämna penis. Trycket i svällkropparna är så högt att nytt blod inte kan strömma till, vilket ger syrebrist (ischemi), smärta och risk för skador. Kallas även för lågflödespriapism.

Det är den vanligaste formen av priapism, och ger symtom som:

  • en erektion som varar längre än fyra timmar och inte kan kopplas till sexuell lust eller stimulans

  • styvt penisskaft samtidigt som toppen av penis är mjuk

  • smärta som blir värre och värre

Icke-ischemisk priapism beror på att blodflödet i penis inte kan regleras ordentligt. Kallas även för högflödespriapism. Det ger oftast inte lika mycket smärta och risken för skador är liten.

Den här formen ger symtom som:

  • en erektion som varar längre än fyra timmar och inte kan kopplas till sexuell lust eller stimulans

  • att penisskaftet är halvstyvt

Vad kan jag göra själv?

Om det gått fyra timmar ska du söka vård akut på sjukhus. Innan dess kan du prova att få ner ståndet själv genom fysisk aktivitet som att hoppa upp och ner på plats, jogga, cykla eller ta en kall dusch. Det kan ibland hjälpa att lägga ett kallt omslag och tryck mot perineum, området mellan penis och anus.

Behandling vid priapism

Först kommer läkaren undersöka vilken form av priapism det rör sig om. Vid ischemisk priapism ges behandling, ofta en kombination av att tappa ut blodöverskottet i penis och injicera läkemedel som underlättar utflödet av blod. Om det inte hjälper kan det bli aktuellt med en operation.

Om det visar sig vara icke-ischemisk priapism är risken för skador liten, och det kan vara aktuellt att vänta och se om erektionen lägger sig av sig själv.

När bör jag söka vård?

Om du har en erektion som inte lagt sig efter fyra timmar bör du söka vård akut på sjukhus.

På sjukhuset kan de avgöra om det rör sig om ischemisk priapism. Det är då viktigt att snabbt få vård för att undvika skador, och rekommendationen är att få behandling inom sex timmar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har symtom på priapism ska du inte vända dig till oss utan det är ett akut tillstånd som bör behandlas på sjukhus.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-03-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20