Doktor.se

Pungåderbråck

Medicinskt granskad

Pungåderbråck kallas även varikocele och innebär att vener ovanför testikeln i pungen är förstorade och utvidgade. Det gör att trycket kan stiga i blodkärlen, vilket kan ge smärta och en tyngdkänsla i pungen. I vissa fall kan det också ge problem med spermiebildningen. Många har inga symtom alls. Det är vanligast att få pungåderbråck på vänster sida.

Orsaker till pungåderbråck

Det är inte helt klarlagt varför vissa drabbas av pungåderbråck. Venerna leder blodet tillbaka till hjärtat, ofta mot tyngdkraften. Det finns därför klaffar i venerna som hindrar blodet från att flöda åt fel håll. Vid åderbråck är det vanligen klaffarna som fungerar dåligt, vilket gör att trycket i venerna blir högre och de kan vidgas. 

Pungåderbråck kan också bero på medfödda kärlmissbildningar, en blodpropp, eller i sällsynta fall att en tumör klämmer på blodkärlen.

Symtom på pungåderbråck

Det är vanligt att pungåderbråck inte ger besvär. I de fall pungåderbråck ger symtom kan det till exempel vara:

  • smärta som kan variera i intensitet

  • smärta som ökar om du står upp länge och lindras om du lägger dig ner

  • smärta som förvärras under dagen

  • svullnad och tyngdkänsla i pungen

  • en skavande känsla

  • nedsatt fertilitet

Vad kan jag göra själv?

Du kan lindra smärta med receptfria läkemedel. Suspensoar kan hjälpa om pungen känns svullen och tung.

Behandling vid pungåderbråck

I de flesta fall krävs ingen behandling. Hos många kan spermiebildningen fungera bra trots pungåderbråck, och det är vanligt att ha få eller inga symtom. Det kan ändå vara bra att bli undersökt av läkare för att vara säker på att det rör sig om pungåderbråck och inte något annat underliggande tillstånd. Vid uttalade besvär av åderbråcket kan det bli aktuellt med kirurgisk behandling som går ut på att de påverkade venerna stängs av.

När bör jag söka vård?

Eftersom pungåderbråck i många fall inte ger symtom är det vanligt att det upptäcks vid en läkarundersökning eller fertilitetsutredning.

Du bör söka vård om något av följande stämmer in:

  • om pungen är svullen och gör ont

  • om testiklarna har olika storlek

  • om du och din partner har svårigheter att få barn

Hur kan Doktor.se hjälpa mig

Vi kan hjälpa dig att bedöma symtom och ge rådgivning. Vid misstanke om pungåderbråck behöver du söka fysisk vård för undersökning. Doktor.se har fysiska mottagningar på ett flertal orter.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-03-12Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20