Doktor.se

Dysmorfofobi

Medicinskt granskad

Dysmorfofobi innebär att du upplever att ditt utseende är så pass fult eller konstigt att det begränsar ditt vardagliga liv. Den som lider av dysmorfofobi spenderar mycket tid varje dag åt att kontrollera och dölja sitt utseende och undviker ofta andra människor för att inte bli granskad. Dysmorfofobi kallas också för BDD, efter engelskans body dismorphic disorder.

Orsak till dysmorfofobi

Orsaken till att vissa utvecklar dysmorfofobi är inte klarlagd, och sannolikt finns flera orsaker. Saker som kan ha betydelse är:

  • Vad du tror. Samhället är utseendefixerat och förmedlar en bild av att utseendet är viktigt. Det kan bidra till en osäkerhet att duga och räcka till, en osäkerhet som kan växa och bli ohanterbar.

  • Vad du lärt dig. Om du vuxit upp i en omgivning där utseendet varit mycket viktigt kan det ha gett en inlärd strävan efter att se orimligt perfekt ut. 

  • Vad du varit med om. Om du blivit retad eller hånad för ditt utseende kan det ha påverkat din bild av dig själv på ett negativt sätt. Att vara med om sådana upplevelser under barndomen sätter ofta djupa spår som kan ta tid att läka.

Symtom på dysmorfofobi

Vanliga symtom vid dysmorfofobi är bland annat:

  • att tankar om saker du tycker är fult eller konstigt med ditt utseende tar upp mycket tid, minst en timme om dagen

  • att du har ångest eller känner dig nedstämd på grund av hur du ser ut

  • att du försöker dölja det ditt utseende med smink eller kläder

  • att du undviker speglar, eller ägnar mycket tid åt at se dig i spegeln

  • att du undviker att umgås med andra för att du inte vill bli granskad.

Personer med dysmorfofobi kan störa sig på en eller flera saker i sitt utseende. Det kan till exempel handla om kroppsbehåring (för lite alternativt för mycket), näsans form, hur huden ser ut eller kroppsformen.

Vad kan jag göra själv vid dysmorfofobi?

En viktig del är att söka vård så du kan få rätt hjälp och stöd. Du kan också bli hjälpt av att själv söka kunskap om dysmorfofobi. Försök att öppna upp och prata med personer i din närhet som du litar på och känner dig trygg med. Genom terapi kommer du också få hjälp att öva på att börja tänka och känna annorlunda.

Behandling vid dysmorfofobi

Syftet med behandlingen är att minska de ångestfyllda tankarna om ditt utseende och den inverkan de har på ditt liv. En viktig del av behandlingen är att du ska få kunskap och stöd. En annan viktig del är att du kommer att få träna på att göra de aktiviteter som du undvikit. Genom att på så vis ändra ditt beteende kommer symtomen gradvis minska och du kommer att må bättre. För många fungerar det bra med psykoterapi som behandling. Behandlingen kan också bestå av en kombination av psykoterapi och läkemedel.

När bör jag söka vård?

Om du tror att du eller en närstående har dysmorfofobi bör du söka vård. 

Om du har stark ångest, tankar om att skada dig eller ta ditt liv ska du söka vård akut.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma symtom och ge rådgivning. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-09-23Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20