Doktor.se

Psykisk Hälsa

Medicinskt granskad

Alla mår dåligt av och till. Det kan handla om nedstämdhet, sorgereaktioner, oro och ängslan. När sådana reaktioner blir långvariga och påverkar möjligheten att arbeta, studera, ha bra relationer och fungera i vardagen är det tecken på psykisk ohälsa. Då kan du behöva stöd och behandling för att må bättre igen.

Vad är god psykisk hälsa?

God psykisk hälsa är inte bara frånvaro av fysiska och psykiska sjukdomar, utan ett vidare begrepp som omfattar välbefinnande och förmåga att ha en välfungerande vardag. I Världshälsoorganisationen WHOs definition av psykisk hälsa ingår också att varje individ ska kunna förverkliga sina egna möjligheter, klara av påfrestningar i livet och ha förmåga att arbeta och bidra till samhället. Det handlar alltså om grundläggande inre resurser för att kunna njuta av livet fullt ut och känna lust, lycka och arbetsglädje.

Vad är psykisk ohälsa?

Alla har då och då mörka tankar och negativa känslor, det tillhör det normala. Vid psykisk ohälsa är dessa tankar och känslor ihållande över längre tid och påverkar livet i stort. Symtomen ger ett lidande som gör det svårt att klara av till exempel jobb, studier, relationer och att hantera vardagen. 

Begreppet psykisk ohälsa är brett och omfattar både lättare besvär och svåra psykiatriska sjukdomar som i många fall kräver stöd och behandling under lång tid, ibland hela livet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan ge dig råd och göra en bedömning av dina symtom. Om det behövs kan vi skriva ut läkemedel på recept eller hänvisa dig vidare till fysisk vård. På våra vårdcentraler kan du även få behandling av psykolog.

31 Mars, 202020 September, 2023