Doktor.se

Nikotinberoende

Medicinskt granskad

Rökning och snusning

Det finns få andra saker som är viktigare för att förebygga sjukdomar än att sluta röka. Nikotin är det ämne i både cigaretter och snus som ger ett fysiskt beroende, men det är framför allt andra ämnen i cigarettrök som skadar hälsan.

Vad är nikotin?

Nikotin är ett starkt beroendeframkallande ämne som finns naturligt i tobak. Vid snusning och rökning absorberas ämnet snabbt i munslemhinnan eller i lungorna. Nikotin utövar effekt genom att binda till särskilda mottagare, nikotinreceptorer, i hjärnan. Det leder till en frisättning av andra substanser i det som kallas för vårt belöningssystem, som ger en känsla av välbefinnande. Nikotin har också påverkan på nervceller ute i kroppen, på hjärta, blodkärl, lungor och muskler.

Varför är rökning farligt?

Rökning ökar risken för många sjukdomar. Det finns tusentals ämnen i cigarettrök som är skadliga för kroppen, och ett flertal av dem är cancerframkallande. Här är en lista med exempel på skadliga effekter av rökning:

 • Rökning ökar risken för lungcancer och ett flertal andra cancerformer.

 • Rökning ökar risken för lungsjukdomar, som till exempel KOL och astma.

 • Rökning påverkar hjärtat, blodkärlen och ökar risken för hjärtsjukdomar.

 • Rökning försämrar immunsystemet.

 • Rökning kan göra det svårare att få barn.

 • Rökning gör att du dör i förtid, i genomsnitt förkortas livet med tio år.

 • Rökning ger försämrad sårläkning och ökad risk för komplikationer efter operationer.

Risker med snusberoende

Att snusa är mindre skadligt än att röka, men inte ofarligt. Snusning ger tandköttskador, missfärgning av tänder och ökad risk för karies. Snus innehåller liksom cigarettrök cancerframkallande ämnen, även om risken för cancer inte är lika hög vid snusning som vid rökning. Det finns ett samband mellan snusning och att utveckla diabetes typ 2. Snusning kan också ge nedsatt hörsel och göra det svårare att få barn.

Symtom på nikotinberoende

Här är exempel på symtom på tobaksberoende:

 • Du känner ett starkt sug efter att röka eller snusa.

 • Du tycker det är svårt att hålla konsumtionen av cigaretter eller snus på en låg nivå.

 • Om du inte röker eller snusar får du abstinenssymtom, till exempel att du blir irriterad, har svårt att koncentrera dig, blir hungrig eller känner ett sug efter tobak.

 • Du använder mer och mer tobak, det som kallas för att utveckla tolerans.

 • Du använder tobak även om du är sjuk.

 • Du fortsätter fast du vet att det kan skada din kropp.

Vad kan jag göra själv?

Det enskilt viktigaste du kan göra för din egen hälsa är att sluta röka. Det viktigaste är att hitta motivation, annars är det svårt. Eftersom rökning ger så stora hälsoproblem finns många olika tjänster och stödprogram för att få hjälp att sluta röka, och samma program hjälper även för att sluta snusa. Fråga din läkare, på ditt apotek eller ring sluta röka linjen på 020-84 00 00 för att få hjälp. Dessa tjänster är kostnadsfria.

När du hittat din motivation kan du öka chansen att lyckas genom att använda nikotinersättning i form av till exempel tuggummi eller plåster. Det finns ersättning i olika styrkor beroende på hur mycket du rökt eller snusat. Du kan fråga om råd på apoteket. Att använda nikotinersättning fördubblar chansen att lyckas sluta röka och snusa.

Behandling av nikotinberoende

Det är bara du själv som kan bestämma dig för att behandla ditt nikotinberoende. Vilken vårdgivare som helst skulle rekommendera en rökare att sluta röka, men det är alltid ett eget val. Om du vill sluta röka eller snusa finns mycket hjälp att få:

 • Samtalsstöd. Att sluta röka eller snusa är en stor förändring som kan vara svår att genomföra på egen hand. Det finns mycket hjälp att få, både på nätet och av vårdgivare. 

 • Nikotinersättningsmedel. Genom att tillföra nikotin istället för cigaretter eller snus går det lättare att bli fri från det psykiska och sociala beroendet. I nästa steg kan nikotinersättningen gradvis trappas ner. Nikotinersättningsmedel finns att köpa receptfritt för personer över 18 år. Om du är under 18 kan du få dem utskrivna på recept av läkare. 

 • Läkemedel mot nikotinberoende. Om inte nikotinersättning och andra stödåtgärder gjort det möjligt att sluta röka eller snusa finns andra läkemedel som skrivs ut på recept mot tobaksberoende. De kan också kombineras med nikotinersättningsmedel.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig när du vill sluta röka eller snusa. Vi kan göra en individuell bedömning och vid behov skriva ut läkemedel på recept.

Frågor och svar om nikotinberoende, rökning och snusning

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-09Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20