Doktor.se

Benskörhet

Benskörhet innebär som namnet antyder att skelettet blir skört och kan skadas onormalt lätt. Sjukdomen upptäcks vanligen i samband med ett benbrott som väcker misstanke om benskörhet. Ett typiskt exempel är en fraktur (benbrott) i handleden eller höften efter ett lätt fall.

Vad är benskörhet?

Benskörhet är en skelettsjukdom som innebär att tätheten och den mikroskopiska strukturen i benvävnaden har blivit försämrad. Sammantaget gör det att skelettet blir skörare och håller sämre, vilket ger en ökad risk för frakturer (benbrott) och sprickor även vid låg belastning. Vid långt gången benskörhet kan frakturer uppstå av så mild belastning som att böja sig framåt eller hosta. Sjukdomen kallas inom vården för osteoporos, och på engelska osteporosis.

Skelettet innehåller benvävnad som ständigt byggs upp och bryts ner. Benmassan ökar från födseln till ungefär 20 års ålder för kvinnor, och något längre för män. Sedan behålls benmassan på ungefär samma nivå tills 40-50 årsåldern. Efter det börjar en gradvis förlust av benmassa. Det tillhör det naturliga åldrandet. Vid tillräckligt hög ålder får alla benskörhet.  

Hos kvinnor tar nedbrytningen av benmassan fart efter klimakteriet då mängden av kvinnligt könshormon, östrogen, minskar. Kvinnor har högre risk att drabbas av benskörhet än män.

Orsaker till benskörhet

Benskörhet kan bero på en bakomliggande sjukdom. Det finns många sjukdomar som kan ge upphov till benskörhet, till exempel hormonsjukdomar, anorexi, överkänslighet mot gluten och benmärgssjukdomar. Benskörhet kan också uppkomma på grund av långvarig användning av vissa läkemedel, till exempel kortisontabletter, cellgiftsbehandling, sköldkörtelhormon och läkemedel mot epilepsi. 

Benskörhet kan också uppstå utan bakomliggande sjukdom.

Riskfaktorer för benskörhet är bland annat:

 • hög ålder

 • kvinnligt kön

 • tidig menopaus

 • ärftlighet

 • rökning

 • hög alkoholkonsumtion

 • smal kropp och späd benstomme

 • vitamin D-brist

 • fysisk inaktivitet

Symtom på benskörhet

Benskörhet ger symtom först efter att något har blivit brutet. Tidigt i sjukdomsförloppet märks ingenting. De vanligaste ställena för frakturer, benbrott, på grund av benskörhet är: 

 • handlederna

 • höfterna

 • ryggkotorna

 • överarmarna

Efter att sjukdomen börjat ge upphov till frakturer kan det finns tecken som till exempel:

 • ryggsmärta på grund av kotkompressioner, frakturer i ryggkotorna

 • att du blir kortare på grund av att kotorna tryckts ihop

 • att du blir kutryggig 

 • att du lätt får frakturer

Förebygga benskörhet

Det finns saker du kan göra för att förebygga benskörhet. I korthet handlar det om sunda vanor i form av god kost och regelbunden träning genom hela livet. Här är några exempel på åtgärder för att förebygga benskörhet:

 • Bra mat. För att förebygga benskörhet är kost som innehåller tillräckligt med kalcium och D-vitamin viktigt.

 • Sund kroppsvikt. Att väga för lite är en riskfaktor för benskörhet. 

 • Motion. Att träna regelbundet stärker skelettet, musklerna och balansen. Träning och olika vardagssysslor som belastar skelettet är också bra. Även vid konstaterad benskörhet är träning bra, men då kan du behöva hjälp av en fysioterapeut med särskilt anpassade rörelser.

 • Rök inte. Rökning ökar förlusten av benmassa och ökar risken för frakturer.

 • Drick måttligt. Att regelbundet konsumera stora mängder alkohol kan innebära en ökad risk för förlust av benmassa.

Vad kan jag göra själv?

En viktig åtgärd för att minska risken för benbrott är att minska risken för fall. Här är exempel på vad du kan göra:

 • Gå igenom hemmamiljön och ta bort sladdar, mattor och annat som du kan snubbla över. 

 • Se till att ha bra belysning.

 • Undvik att klättra på stegar och stolar för att nå saker, ta hjälp när du behöver.

 • Sätt dit handtag vid toalett, dusch och badkar så du kan ta stöd och hålla i dig.

 • Lägg halkskydd under mattor, eller ta bort dem.

Behandling vid benskörhet

Vid benskörhet finns behandling som minskar risken för benbrott. Det finns flera olika sorters behandling:

 • läkemedel som minskar nedbrytningen av ben

 • läkemedel som stimulerar uppbyggnaden av ben

 • tilllskott av kalcium och vitamin D, används i kombination med annat läkemedel

Om du behöver ta läkemedel som är kända för att ge försämrad benmassa, till exempel en längre kur med kortisontabletter, kan du behöva läkemedel som förebygger benskörhet.

När bör jag söka vård?

Om du tror att du har benskörhet bör du söka vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du är osäker på de symtom du har kan vi hjälpa dig med rådgivning och bedömning. Om du har tydliga symtom på benskörhet är det inte lämpligt med digital vård, utan då behöver du en fysisk undersökning och provtagning för utredning och behandling. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om benskörhet

Några korta frågor och svar kring benskörhet.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-07-27Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20