Doktor.se

Hortons huvudvärk

Medicinskt granskad

Hortons huvudvärk är en mycket smärtsam form av huvudvärk på ena sidan av huvudet som kommer attackvis i perioder. Behandling kan göra attackerna kortare och mildare, och ibland minska antalet attacker.

Vad är Hortons huvudvärk

Hortons huvudvärk är en av de mest smärtsamma formerna av huvudvärk. Värken kan vara så svår att du vaknar av den mitt i natten, ofta med intensiv smärta runt ena ögat eller på ena sidan av huvudet. 

Hortons huvudvärk är vanligare hos män och debuterar någon gång i 20 till 40 års ålder. Risken att drabbas är större om en nära genetisk släkting har sjukdomen. Huvudvärken kommer i perioder med många attacker, ett kluster, och kallas därför också för klusterhuvudvärk. 

Orsaken till Hortons huvudvärk är inte känd, men det finns tecken som tyder på att det hänger samman med hypotalamus, den del av hjärnan som bland annat styr dygnsrytmen. Anfallen kommer ofta under sömnen, och därför finns misstanke att det hänger samman med sömnfaser. Tillfällen med minskad syresättning tycks också kunna utlösa anfall.

Hortons huvudvärk förknippas inte lika tydligt med särskilda triggerfaktorer, som mat, stress eller hormonförändringar, så som är fallet med migrän. Däremot kan alkohol snabbt trigga igång en attack i en så kallad klusterperiod.

Symtom på Hortons huvudvärk

Hortons huvudvärk kommer snabbt och oftast utan förvarning. Vissa personer kan uppleva migränliknande symtom med illamående och aura. Vanliga symtom under attacken är:

 • intensiv smärta i, bakom eller runt ena ögat som kan stråla ut i ansiktet, mot nacken eller huvudet

 • att smärtan blir värre när du lägger dig ner

 • ensidig smärta, i regel samma sida varje gång

 • rastlöshet

 • att ögat på den drabbade sidan blir rött och att tårarna rinner

 • svullnad runt ögat på den drabbade sidan

 • liten pupill och hängande ögonlock på den drabbade sidan

 • täppt eller rinnande näsa på den drabbade sidan

Värken slutar sedan lika plötsligt som den kom. Efter en attack är de flesta helt smärtfria, men utmattade. 

De flesta får huvudvärken i perioder som kan vara från veckor till månader som ofta startar vid samma tid på året, till exempel varje vår eller höst. Hos de flesta följs detta av en värkfri period som kan vara från någon månad upp till ett år. 

Under en period med huvudvärk kan du:

 • ha huvudvärk varje dag, ibland flera gånger om dagen

 • ha huvudvärk som kan vara allt från en kvart upp till tre timmar, men oftast en halvtimme till en timme

 • ha attacker som ofta kommer vid samma tidpunkt varje dag

 • ofta ha attacker under natten ungefär två timmar efter att du lagt dig

Ett fåtal personer har kronisk Hortons huvudvärk, vilket innebär besvär varje dag i minst ett år, eller att uppehållet mellan klusterperioderna är mindre än två veckor.

Vad kan jag göra själv?

Några saker som kan bidra till att förebygga anfall av Hortons huvudvärk är:

 • Regelbunden sömn. En period av attacker kan starta om du förändrar dina sömnvanor. Försök att ha en regelbunden sömn, särskilt under perioder med många attacker.

 • Att undvika alkohol. Alkohol kan snabbt trigga ett anfall om du är i en klusterperiod.

Behandling vid Hortons huvudvärk

Det finns ingen behandling som botar Hortons huvudvärk. Syftet med behandlingen är att lindra smärtan i den akuta fasen under ett anfall och att förebygga nya anfall. I den akuta fasen ges ofta läkemedel av sorten triptaner, som också används vid migrän. De finns i olika former och för snabb effekt används ofta en injektion eller nässpray. En annan behandling som används är syrgasbehandling genom en ansiktsmask. Det finns möjlighet att få tillgång till syrgasbehandling som kan användas hemma om det är en behandling som fungerar väl. 

Det finns andra receptbelagda läkemedel som används för att förebygga attacker, och om ett läkemedel inte har tillräcklig effekt kan flera läkemedel ges i kombination.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom som tyder på Hortons huvudvärk bör du söka vård för att få hjälp med behandling och säkerställa att det inte rör sig om någon annan sjukdom.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi har erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma dina symtom, ge rådgivning och behandling. Vid behov skriver vi ut läkemedel på recept. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på vissa orter.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-06-26Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20