Doktor.se

Gula febern vaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot gula febern

Gula febern är en tropisk sjukdom som sprids via myggbett. Om du ska resa eller bo i tropiska delar av Afrika eller Sydamerika bör du kontakta en vaccinationsmottagning för att få rådgivning om du bör ta vaccin mot gula febern.

Vad är gula febern?

Gula febern är en tropisk febersjukdom som orsakas av ett virus i gruppen flavivirus. Sjukdomen sprids genom bett från smittade myggor, men inte direkt mellan människor. Namnet gula febern kommer av att sjukdomen kan ge gulaktiga ögon och gul hud på grund av leverpåverkan, så kallad gulsot. 

Gula febern förekommer i tropiska delar av Afrika, Centralamerika och Sydamerika. Genom åren har det uppträtt omfattande epidemier i olika delar av världen med många dödsfall. Enligt Världshälsoorganisationen WHO dör mellan 30–60 000 människor av gula febern varje år. Det pågår flera initiativ för att eliminera sjukdomen genom vaccinationer och myggbekämpning.

Symtom på gula febern

Många som smittas av gula febern får milda symtom eller inga alls. De som får symtom blir akut sjuka med feber, frossa, illamående, trötthet, svaghet, muskelvärk och svår huvudvärk. Hos en del av de smittade går sjukdomen över i en andra och allvarligare fas som kan ge upphov till:

  • hög feber

  • gulaktiga ögon och gul hud på grund av leverpåverkan

  • mörk urin på grund av njurpåverkan

  • magsmärtor och kräkningar

  • blödningar från munnen, näsan, ögonen och magen

  • sviktande inre organ 

Inkubationstiden, tiden från smitta till symtom, är 3–6 dygn.

Gula febern – vaccin och behandling

Det finns ingen behandling som kan bota dem som smittats, och bland de som utvecklar svår sjukdom dör ungefär hälften inom sju till tio dagar. 

För att skydda mot gula febern finns ett vaccin som är extremt effektivt. Vaccinet ges som en engångsdos och ger ett livslångt skydd. Det är också viktigt att skydda sig mot myggbett, vilket även minskar risken för andra smittor, till exempel malaria.

Vem ska vaccinera sig mot gula febern?

Vaccin mot gula febern kan vara aktuellt vid resor till tropiska områden i Sydamerika, Centralamerika eller Afrika. Vissa länder har också krav på vaccination före inresa, och du kan behöva visa upp ett särskilt internationellt intyg med officiell stämpel på att du är vaccinerad. Du ska ta vaccinet minst tio dagar innan avresan.

Du bör rådfråga en vaccinationsmottagning i god tid innan din resa för att få rekommendation om vad som gäller i ditt fall. Du kan då få individuellt anpassad rådgivning utifrån ditt resmål, din ålder, eventuella andra sjukdomar eller underliggande tillstånd, vilken typ av resa det gäller och hur länge du ska vara borta.

Hur går vaccination mot gula febern till?

Vaccin mot gula febern ges som en injektion på utsidan av överarmen. Små barn får oftast injektionen på framsidan av låret. 

Vaccinationen ges vid ett tillfälle och ska tas minst tio dagar innan avresan för att ge fullgott skydd. Vaccinet ger livslångt skydd mot gula febern.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Vaccinet kan ge ömhet och svullnad på stället där du fick injektionen. På ljus hud kan det synas lite hudrodnad. Dessa besvär går vanligen över inom några dagar. Ungefär en vecka efter vaccinationen kan du få ont i huvudet, illamående och lätt feber. Även dessa besvär går vanligen över inom några dagar. Allvarliga reaktioner av vaccinet är extremt ovanliga.

20 April, 202120 September, 2023