Doktor.se

Hepatit A vaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot hepatit A

Hepatit A är en sjukdom som främst sprids via förorenad mat eller dryck. De flesta smittas vid resor utanför Europa. Hepatit A kan också smitta vid nära kontakter, till exempel personer som lever i samma hushåll eller mellan barn på förskola. Andra smittvägar är via sexuella kontakter och bland personer som injicerar droger och delar kanyler. 

Vad är hepatit A?

Hepatit A är en infektion i levern som orsakas av hepatit A-virus. Viruset finns i avföring hos smittade, och förs vidare via förorenad mat eller dryck, till exempel råa sköljda grönsaker, dåligt tillagad mat, dricksvatten eller istärningar. Smittan kan också överföras via nära kontakt med en infekterad person, via sexuella kontakter eller om en infekterad person injicerar droger och delar kanyler eller andra verktyg med andra. 

Hepatit A är relativt ovanligt i Sverige men är vanligt i många andra länder i världen, särskilt länder med sämre standard på vatten och avlopp. Läs mer om symtom och behandling vid hepatit A här.

Vem ska vaccinera sig mot hepatit A?


Vaccination mot hepatit A rekommenderas inför resor utanför Europa och till vissa riskgrupper.

Vaccin rekommenderas till exempel för personer som:

  • ska resa till eller leva i länder där det finns ökad risk att bli smittad av hepatit A

  • lever tillsammans med någon som bär på smittan

  • har oral- eller analsex med någon som bär på smittan

  • injicerar droger

  • bor tillsammans med eller är sexpartner till någon som injicerar droger

Det finns möjlighet att ta vaccination mot hepatit A och B i samma spruta, ett så kallat kombinationsvaccin.

Hepatit A vaccin – hur långt innan resan ska det tas?

För att få ett fullgott skydd mot hepatit A bör vaccin tas minst två veckor före resan. Men du har ett bra skydd även om du tar vaccinet precis innan resan. 

Kombinerat vaccin mot både A och B bör tas fyra veckor före resan.

Hur går vaccination mot hepatit A till?

Vaccination mot hepatit A består av två doser som tas enligt ett schema. För kombinationsvaccin mot både hepatit A och B behövs tre doser, där två doser tas innan resan och en dos kan tas efter resan. Om du fullföljer programmet med alla doserna har du skydd i flera decennier. Prata med våra vaccinationsmottagningar så kan de vägleda dig. Om det är ont om tid kan schemat ofta anpassas så doserna tas lite tätare.

Vuxna och äldre barn får en injektion med vaccin på utsidan av överarmen. Små barn får oftast injektionen på framsidan av låret.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Det kan kännas ömt och svullet där du fick injektionen. I vissa fall kommer andra reaktioner som feber, huvudvärk, illamående och muskelvärk.

16 April, 202120 September, 2023