Doktor.se

Hepatit A

Medicinskt granskad

Hepatit A är ett virus som orsakar en inflammation i levern och kan göra att du blir gul i hud och ögonvitor. Sjukdomen går normalt över av sig själv inom en månad. Smitta sker främst via förorenad mat och dryck. Hepatit A är ovanligt i Sverige. Varje år drabbas cirka 100 personer, varav de flesta har smittats utomlands.

Vad är hepatit?

Hepatit innebär att du fått en inflammation i levern (hepar). Virus är en vanlig orsak till hepatit. Hepatit som orsakas av virus delas in i olika undergrupper beroende på vilket virus som det rör sig om: Hepatit A, hepatit Bhepatit Chepatit D och hepatit E.

Orsak till hepatit A

Hepatit A är en leverinfektion, som orsakas av hepatit A-virus (HAV).

Hepatit A – smittvägar

Hepatit A är en sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att bekräftade fall av hepatit A måste anmälas av läkare till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Smittan måste också spåras för att begränsa spridningen så att inte fler blir sjuka. Du är smittsam ungefär två veckor innan du själv får symtom, och cirka två veckor till därefter. Inkubationstiden, den tid det tar från att du blir smittad tills du får symtom, är mellan två och sex veckor lång. Om du en gång fått hepatit A blir du immun och får det inte igen, men du kan fortfarande bli smittad av andra hepatitvirus, såsom hepatit B och C.

Viruset finns i avföringen hos smittade personer och kan spridas på olika sätt:

 • Via mat och dryck, om den smittade personen inte tvättar händerna ordentligt efter att ha besökt toaletten och andra äter och dricker vad den smittade vidrört.

 • Via musslor och ostron som levt i vatten som kommit i kontakt med avloppsvatten, eftersom viruset kan överleva länge i vatten.

 • Via färska eller frysta bär, glass med bär eller råa grönsaker. Detta om förorenat vatten använts för bevattning av livsmedlen, eller om någon infekterad med viruset hanterat dem.

 • Genom nära kontakt med någon som är infekterad, exempelvis mellan personer som bor med varandra eller mellan barn på en förskola.

 • Risken är liten men ett barn kan också bli smittat vid förlossningen om den gravida kvinnan är smittsam just då.

Hepatit A är ovanligt i Sverige, men vanligt i många länder i östra Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Sydamerika.

Symtom på hepatit A

Symtomen från en hepatit A-infektion kan variera kraftigt. Vissa får inga symtom alls. Hepatit kan göra att du känner dig öm på höger sida av magen där levern sitter, eftersom den blir inflammerad och svullen.

Det finns tre faser med symtom av hepatit A:

1. Den första fasen ger influensaliknande symtom såsom huvudvärk, trötthet, feberdiarré och ont i kroppen och ibland i lederna. Du kan också få minskad aptit och vissa blir illamående och kräks eller drabbas av klåda. Fasen varar i några dagar upp till en vecka.

2. Under den andra fasen kan huden och ögonvitorna bli gulaktiga. Hos ljushyade personer kan det se ut som en solbränna med gulröd underton. Ofta syns det mindre tydligt om du har mörk hud. Det är vanligt att du samtidigt får mörk urin och ljus avföring. Fasen varar normalt i en till flera veckor.

3. Ofta börjar du må bättre ungefär tre veckor efter att de första symtomen kom, men det är vanligt att ha dålig aptit och vara trött under flera veckor till. Det tar tid att återhämta sig, både fysiskt och psykiskt. Ofta flera månader. 

Barn och hepatit A

De flesta barn under fem till sex år som infekteras med hepatit A får inga symtom. De barn som får besvär drabbas sällan av specifika symtom som gulsot, utan får ofta symtom som kan likna en förkylning. Magbesvär som diarré förekommer också.

Vad kan jag göra själv?

Om du är smittad med hepatit A finns det vissa saker du behöver tänka på: 

 • Vila ordentligt om du känner dig sjuk och trött.

 • Undvik fet mat om den gör dig illamående.

 • Undvik alkohol i minst tre månader, så att din lever får vila.

 • Undvik p-piller och alla läkemedel som påverkar levern, även receptfria. Rådgör med din läkare.

Följa nedanstående regler för att undvika att smitta andra:

 • Tvätta händerna noggrant efter varje toalettbesök och före varje måltid.

 • Dela inte tvål med andra, utan använd egen tvål och gärna handsprit.

 • Använd inte handdukar som andra kommer att använda.

 • Undvik badkar, bubbelpooler och bassänger.

 • Laga inte till och rör inte vid andras mat. Den som jobbar med att hantera livsmedel måste alltså vara sjukskriven.

 • Tvätta händerna noga om du bytt blöja på ett barn med hepatit A och kasta den använda blöjan i en separat, försluten plastpåse. Sprita även av skötbordet.

 • Undvik nära kroppskontakt med alla som inte är vaccinerade.

 • Gå på alla provtagningar och läkarbesök som du blir kallad till. Det är du skyldig att göra.

 • Förskolebarn med hepatit A måste stanna hemma så länge de är smittsamma.

 • Barn i skolåldern kan gå till skolan, om de undviker gymnastik, matlagning och använder separat toalett.

Om du reser till länder där hepatit A är vanligt, följ nedanstående råd:

 • Var väldigt noggrann med hygienen.

 • Drick bara vatten på flaska.

 • Undvik isbitar och glass.

 • Ät inga frukter eller bär som inte skalas.

 • Undvik mat som inte är upphettad.

Behandling av hepatit A

Det finns ingen behandling för Hepatit A. Sjukdomen går normalt över av sig själv inom några månader och permanenta leverskador är ovanliga. Infektionen kan inte utvecklas till en kronisk sjukdom såsom andra hepatit-infektioner, exempelvis hepatit B och C kan göra. Ibland kan det behövas behandling för att lindra symtomen och vissa behöver läggas in på sjukhus.

Vaccination mot Hepatit A

Hepatit A-vaccin kan förebygga sjukdom, och rekommenderas till alla som:

 • har eller har haft nära kontakt med någon som är infekterad

 • ska resa till ett land där hepatit A är vanligt

 • har en kronisk leversjukdom

För den som på grund av andra sjukdomar eller läkemedel inte kan få effekt av en vanlig vaccination, och har någon närstående med hepatit A, finns det färdiga antikroppar mot hepatit A. Detta ger ett tillfälligt skydd i ungefär två månader.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du: 

 • har gula ögonvitor eller gul hud

 • har andra symtom som du tror beror på hepatit A

 • haft kontakt med någon som har hepatit A och du själv inte är vaccinerad

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med bedömning av symtom och vid behov hänvisning till vidare vård. Det behövs ett blodprov för att ställa diagnosen hepatit A. Doktor.se har vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om hepatit A

Några frågor och svar kring Hepatit A.

18 Januari, 20218 September, 2023