Doktor.se

Hepatit B vaccin

Vaccination mot hepatit B

Hepatit B är en infektion som kan bli kronisk, och på sikt ge levercancer. Vaccin mot hepatit B skyddar både mot infektionen och denna cancerform. Vaccinet erbjuds i dag kostnadsfritt till alla spädbarn, och rekommenderas också till personer med förhöjd risk att smittas eller bli allvarligt sjuka.

Vad är hepatit B?

Hepatit B är en sjukdom som kan vara både akut och kronisk. Den orsakas av ett virus som sprids via blod och kroppsvätskor, till exempel vid sex. Viruset ger upphov till en leverinfektion, som kan bli kronisk och på sikt ge upphov till skrumplever och levercancer. Sjukdomen är mycket spridd i världen. Läs mer om symtom och behandling vid hepatit B här.

Vem ska vaccinera sig mot hepatit B?

Alla spädbarn i Sverige erbjuds och rekommenderas kostnadsfri vaccinering mot hepatit B. Det ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, utan sker inom ramen för regionala vaccinationsprogram. För dig som förälder märks ingen skillnad utan vaccin mot hepatit B erbjuds på samma sätt som alla övriga vaccin som barnet får via BVC och elevhälsan på skolan.

Vaccin mot hepatit B rekommenderas även inför resor till vissa länder, exempelvis stora delar av Asien, Sydamerika och Afrika, och till personer som har hög risk att smittas eller bli allvarligt sjuka om de skulle smittas.

Det gäller till exempel för personer som:

  • skall leva i eller vistas i länder med ökad risk att bli smittad av hepatit B

  • lever tillsammans med någon som bär på smittan

  • går på eller arbetar på förskola där någon är smittad med hepatit B

  • har sex med någon som har hepatit B

  • är män och har sex med män

  • har kronisk hepatit C eller hiv

  • har njursvikt, får dialysvård eller har genomgått en njurtransplantation

  • injicerar droger

  • bor tillsammans med eller är sexpartner till någon som injicerar droger

  • i sitt dagliga liv ofta kommer i kontakt med personer som kan ha hepatit B, till exempel personal inom vård och omsorg, kriminalvård och polis

Hur går vaccination mot hepatit B till?

Spädbarn erbjuds vaccin enligt det schema för vaccinationer som sköts av BVC och elevhälsan. Vuxna och äldre barn kan kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att få vaccinet. Vaccinet ges i tre doser som ger skydd mot hepatit B resten av livet. Det finns också ett kombinationsvaccin som ger skydd mot både hepatit A och B. Även kombinationsvaccinet ges som tre doser.

Vaccinet ges som en injektion i överarmen. Barn under ett år får oftast injektionen i låret.

Skydd mot hepatit B med vaccin – biverkningar?

Vaccinet ger få biverkningar. Du kan känna svullnad och ömhet på injektionsstället. Feber, huvudvärk och irritabilitet är mer ovanliga reaktioner, men förekommer.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-20Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20