Doktor.se

Hepatit B

Medicinskt granskad

Hepatit B är ett virus som ger upphov till leverinflammation. De flesta blir helt friska och blir då immuna, men ibland blir infektionen kronisk. Hepatit B virus smittar genom kontakt med blod och oskyddat sex. Det är en global sjukdom och i världen finns totalt ungefär 350 miljoner smittade.

Vad är hepatit?

Hepatit innebär att du fått en inflammation i levern (hepar). En vanlig orsak till hepatit är virus, och det finns flera olika virus som kan ge upphov till hepatit. De virusorsakade hepatiterna är: Hepatit A, hepatit B, hepatit Chepatit D och hepatit E.

Det finns vaccin mot hepatit A och B.

Orsak till hepatit B

Hepatit B är en infektion i levern, som orsakas av hepatit B-virus (HBV).

Hepatit B – smittvägar

Bekräftade fall av hepatit B måste enligt smittskyddslagen anmälas av läkare till Folkhälsomyndigheten. Läkaren måste också spåra var smittan kommer ifrån för att undvika att fler blir smittade. Du som har hepatit B kan smitta andra, även om du inte själv har symtom. Det tar mellan två och sex månader från det att du smittats tills du får symtom, men du kan smitta andra redan ungefär sex veckor innan symtomen ger sig till känna. Dessutom smittar du upp till sex månader efter att du känner dig frisk igen, ibland ännu längre.

Hepatit B smittar via blod och andra kroppsvätskor. Här är exempel på hur viruset kan överföras:

 • Genom sexuell kontakt, både vid vaginala och anala samlag samt vid munsex.

 • Genom att dela sprutor och utrustning som används för injektion av narkotika.

 • Vid stickskador, till exempel om vårdpersonal råkar sticka sig själva med en använd nål.

 • Via smittat blod som kommer i kontakt med ett sår i huden, munnen, ögats slemhinnor eller könsorganen.

 • Barn kan smittas vid förlossningen om den som föder barnet har smittsam hepatit B.

Barn under tre år är extra smittsamma och i länder där det är vanligt med hepatit B är det därför många småbarn som smittar varandra.

Symtom på hepatit B

Många som får hepatit B får aldrig några symtom, det gäller ungefär en tredjedel av alla vuxna och nästan 90 procent av alla barn. Symtomen varierar också mycket från person till person.

Hepatit kan göra att du känner dig öm i magen på höger sida där levern sitter, eftersom den blir inflammerad och svullen.

Symtomen för hepatit B kommer ofta i tre faser:

1. Insjuknandet kännetecknas av allmänna infektionssymtom som feber, huvudvärk, trötthet och ont i kropp och leder. Även nässelutslag, illamående och förlorad aptit förekommer. Den första fasen varar i upp till en vecka.

2. Andra fasen kan innebära att du blir gulaktig i ögonvitor och hud, eftersom ungefär hälften får gulsot. Det kan vara svårare att se att huden blir gulaktig om du är mörkhyad, och då är gulaktiga ögonvitor det tydligaste symtomet. Ofta blir också urinen mörk och avföringen ljus. Den andra fasen går över efter några veckor.

3. I den tredje fasen försvinner symtomen men du är trött både fysiskt och psykiskt och kan ha dålig aptit. Denna fas kan vara under flera veckor eller månader.

Barn och hepatit B

Barn under fem år får sällan symtom av hepatit B. Är barnet under ett år finns det dock stor risk för att drabbas av kronisk hepatit B, som innebär att infektionen stannar kvar i kroppen hela livet.

Kronisk hepatit B

Om infektionen är kvar i kroppen efter sex månader räknas sjukdomen som en kronisk infektion. För kronisk hepatit B gäller att:

 • den som drabbats av den kroniska formen ofta har kvar infektionen livet ut.

 • kronisk hepatit B oftast är symtomfri

 • levern trots detta kan bli allvarligt skadad

 • små barn, äldre och personer med kroniska sjukdomar har större risk att drabbas av kronisk hepatit B. Det beror på att de har ett svagare immunförsvar

Vad kan jag göra själv?

Det finns vissa saker du behöver tänka på om du är smittad med hepatit B:

 • Vila ordentligt om du känner dig sjuk och trött. Vissa behöver sjukskrivas i flera veckor.

 • Ät mager mat om du mår illa, undvik fett.

 • Undvik alkohol tills du är helt friskförklarad för att inte skada levern ytterligare.

 • Undvik vissa läkemedel, eftersom läkemedel ofta påverkar levern. Rådgör med din läkare.

 • Rådgör även med din läkare om ditt arbete gör att det finns risk att du smittar andra.

 • Om du är eller någon gång varit smittad med hepatit B så är det viktigt att du berättar det för din läkare ifall du drabbas av en allvarlig sjukdom, eftersom det kan vara viktigt vid vissa typer av behandlingar.

 • Det är bra att alltid berätta att du har hepatit B när du söker både vård och tandvård.

Om du är smittsam behöver du följa nedanstående regler, för att undvika att smitta andra:

 • Sätt plåster eller förband på alla sår, oavsett storlek.

 • Lägg allt med ditt blod på, såsom plåster, bindor och tamponger, i en plastpåse eller annan sluten förpackning, innan du slänger det i soporna.

 • Dela inga hygienartiklar med andra, till exempel rakhyvlar eller tandborste.

 • Undvik att tatuera eller pierca dig, eftersom det kan göra att du blöder.

 • Om någon kommer i kontakt med ditt blod är det viktigt att genast berätta att du är smittad, så att personen kan få vaccin om det behövs.

 • Berätta att du har hepatit B innan du har sex med någon.

 • Använd kondom eller femidom om du har sex med någon som inte är immun eller vaccinerad.

 • Om du använder narkotika är det viktigt att inte dela sprutor eller andra verktyg med andra.

Behandling av hepatit B

Vanligtvis behandlas inte akut hepatit B, det läker av sig självt och de flesta blir helt friska. Ibland kan det dock behövas läkemedel för att lindra klåda eller ledvärk.

Vid kronisk hepatit B finns behandling som förhindrar att din lever blir sämre, genom att hämma viruset.

Det finns behandling i form av: 

 • Sprutor en gång i vecka under ett år, är förstahandsalternativet. Du kan ta sprutorna själv hemma, men det är viktigt att du går på regelbundna kontroller på en infektionsklinik under och efter behandlingen.

 • Tabletter med virushämmande medel är ett alternativ om sprutorna inte fungerar. Du tar då tabletter varje dag under flera år, ibland livet ut. Regelbundna kontroller hos läkare är viktiga även under denna behandling. 

Behandling ges vanligen först om du börjar få skador på levern.

Vaccination

Hepatit B kan förebyggas med vaccination, som ges i tre doser på en vaccinationsmottagning. Vaccination är bra om:

 • någon närstående har hepatit B

 • om sjukdomen är vanlig där du lever

 • det finns risk att du kommer i kontakt med smittat blod på din arbetsplats

 • du ska resa till ett land där hepatit B är vanligt.

Numera ingår hepatit B vaccin i vaccinationsprogrammet för barn.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har gula ögonvitor eller gul hud.

Sök genast vård om du:

 • haft oskyddat sex med någon som har hepatit B

 • varit i kontakt med smittsamt blod

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

För att ställa diagnosen hepatit B krävs provtagning som inte kan utföras via digital vård. Doktor.se har vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om hepatit B

Några frågor och svar kring hepatit B.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-11Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-08