Doktor.se

Hib vaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot Hib

Haemophilus influenzae typ b förkortas Hib och är en bakterie som kan orsaka allvarliga infektioner. Bakterien var tidigare en av de vanligaste orsakerna till allvarliga invasiva infektioner hos barn i Sverige. I dag erbjuds alla barn vaccin under sitt första levnadsår.

Vad är Hib?

Hib är en bakterie som kan orsaka många olika slags infektioner, bland annat i lungor, öron och bihålor. Infektionerna varierar från milda, till exempel förkylningar och öroninflammation, till mycket allvarliga. Till de allvarliga infektionerna hör de som kallas invasiva, vilket innebär att bakterien infekterat områden i kroppen som normalt sett är helt fria från bakterier och andra mikroorganismer. Hib kan till exempel infektera hjärnan, blodet eller ryggmärgsvätskan. Invasiva infektioner kan vara livshotande och kräver vård på sjukhus. 

Några exempel på invasiva infektioner orsakade av Hib:

Hib var tidigare den vanligaste orsaken till struplocksinfektion, hjärnhinneinflammation och sepsis hos barn. Dessa sjukdomar har ett snabbt förlopp och hög dödlighet. Barn som får hjärnhinneinflammation på grund av Hib kan också få bestående skador, som epilepsi, hjärnskador eller nedsatt hörsel. 

Sedan allmänna vaccinationer införts är allvarliga infektioner orsakade av Hib sällsynta i Sverige.

Vem ska vaccinera sig mot Hib?

Vaccin mot Hib rekommenderas till alla barn. Det erbjuds kostnadsfritt inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet ger ett mycket bra skydd, 90–100 procent, för spädbarn.

Hur går vaccinationen mot Hib till?

Alla barn erbjuds vaccin mot Hib av BVC. Vaccinet ges som tre doser under barnets första år. Vaccinet ges i kombination med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

En liten del av de vaccinerade känner av svullnad och ömhet på injektionsstället. Det går över inom några dygn. Måttlig feber förekommer också.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se erbjuder vaccin som skyddar mot Hib på följande mottagningar:

Adina hälsan, Nol

Geria vårdcentral, Söderköping

Njurunda vårdcentral, Kvisselby

Sävedalens vårdcentral & BVC, Sävedalen

Vingåkers vårdcentral, Vingåker

Örestadskliniken, Malmö

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-21Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20