Doktor.se

Sepsis (Blodförgiftning)

Medicinskt granskad

Sepsis kallades förr blodförgiftning, och är en infektion som påverkar hela kroppen. Det är ett allvarligt tillstånd som kan vara livshotande. Vid symtom på sepsis är det viktigt att söka vård genast.

Vad är sepsis?

Sepsis är ett tillstånd som kan bli livshotande. Det är en följd av en infektion någonstans i kroppen, som immunförsvaret reagerat på. Vid sepsis har den här försvarsreaktionen kommit i obalans, så att kroppens egna organ skadas. Det leder till att flera av kroppens livsviktiga börjar fungera sämre.

Orsaker till sepsis

Vilken infektion som helst kan leda till sepsis, men det är ovanligt att det händer. Men ibland kan även lindriga infektioner utvecklas till sepsis.

Tillståndet är vanligare vid infektioner i:

Riskfaktorer för sepsis

Det finns flera faktorer som ökar risken att drabbas av sepsis, till exempel:

 • hög ålder och/eller allvarlig sjukdom

 • försvagat immunsystem

 • diabetes

 • kronisk lever eller njursjukdom

 • att nyligen ha vistats på sjukhus

 • att ha eller nyligen haft en kateter, subkutan venport eller annat föremål som satts in i kroppen

Symtom på sepsis

Sepsis kan ge symtom som kommer plötsligt. I många fall är det personer som varit inneliggande på sjukhus, eller nyligen varit det, som drabbas.

Symtom på sepsis kan vara:

 • att du känner dig mycket sjuk 

 • att du har eller har haft feber och frossa

 • att du blir förvirrad eller okontaktbar

 • att du har svårt att andas

 • att du kräks eller har diarré

 • att blodtrycket sjunker kraftigt, vilket kan få till följd att det känns som hjärtat börjar slå väldigt fort

 • att du inte orkar stå eller gå

Behandling vid sepsis

Det är avgörande att upptäcka sepsis snabbt, och omgående få behandling. De flesta behöver bli inlagda på sjukhus under en tid, tills infektionen är under kontroll.

Behandlingen omfattar:

 • Antibiotika, vid sepsis ges behandling i form av antibiotika intravenös, det vill säga direkt i blodet. Efter ett tag kan behandlingen fortsätta med behandling i tablettform.

 • Intravenös vätska.

 • Läkemedel, till exempel läkemedel som hjälper till att öka blodtrycket, dämpa immunsystemet och stabilisera blodsockret.

Det kan också behövas syrgas för att förbättra syresättningen. Det kan behövas kirurgi för att till exempel tömma ut varbölder eller ta bort infekterad vävnad.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om du nyligen haft en infektion och får symtom som kan bero på sepsis.

Du bör alltid söka vård akut genom att ringa 112 om något av följande stämmer in:

 • svårigheter att andas

 • att det plötsligt är svårt att stå eller gå utan anledning

 • plötslig förvirring eller kontaktlöshet

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har symtom som tyder på sepsis är digital vård inte lämplig, utan du behöver söka vård akut genom att ringa 112. 

Frågor och svar om sepsis

Några frågor och svar kring sepsis och blodförgiftning.

1 Mars, 20215 September, 2023