Doktor.se

HPV-vaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot HPV

HPV är ett vårtvirus som är mycket smittsamt. Det orsakar könssjukdomen kondylom, och kan även leda till att du får cancer längre fram i livet. Alla barn i Sverige erbjuds vaccination mot HPV i årskurs 5. Flickor har erbjudits vaccin sedan 2010, och sedan hösten 2020 omfattar programmet alla barn.

Vad är HPV?

Human papillomvirus, HPV, är ett mycket smittsamt virus och den vanligaste infektionen i Sverige som överförs sexuellt. Merparten av alla män och kvinnor som är sexuellt aktiva drabbas. HPV är egentligen ett samlingsnamn på en grupp vårtvirus, och det finns över 200 olika virus i gruppen som ger upphov till allt från könsvårtor (kondylom) till olika former av cancer.

HPV kan till exempel ge upphov till cancer i dessa delar:

  • livmoderhalsen

  • slidan

  • vulvan

  • penis

  • ändtarmen

  • svalget

Numera erbjuds alla barn i årskurs 5 vaccin mot HPV-infektion. Uppföljning av vaccinationsprogrammet visar att sedan vaccinationerna infördes har färre flickor smittats med de HPV-varianter som kopplas till cancer. Dessutom har förekomsten av kondylom och allvarliga cellförändringar minskat. Det talar för att förekomsten av HPV-relaterad cancer kommer att minska, men det är ännu för tidigt att utvärdera.

Vem ska vaccinera sig mot HPV?

HPV-vaccin rekommenderas för alla barn, och erbjuds kostnadsfritt i årskurs 5 inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. I den åldern räcker två doser med ett visst mellanrum. 

Äldre barn som inte fick vaccin i skolan samt vuxna kan kontakta en vaccinationsmottagning för att ta vaccinet. Då ges vaccin i tre doser.

När ska jag vaccinera mig mot HPV?

Vaccinet ger endast skydd för dem som inte redan smittats av viruset. Därför är det som mest effektivt innan du haft sex. Det har också visat sig att vaccination i en lägre ålder gör att barn utvecklar ett starkare skydd mot HPV.

Även om effekten av vaccinet blir mindre efter sexdebuten kan det ändå skydda, eftersom det är osannolikt att bli smittad av alla HPV-varianter på en gång. Nyttan med vaccinet minskar ju äldre du blir, och ju fler sexpartners du haft.

Hur går vaccination mot HPV till?

Alla barn erbjuds vaccin via elevhälsan i skolan i årskurs fem. Vuxna och äldre barn kan boka tid på en vaccinationsmottagning för att få vaccin. 

Vaccinet ges som en injektion på utsidan av överarmen vid två till tre olika tillfällen.

Behöver jag gå på cellprovskontroll om jag har fått vaccin?

Ja. Cellprovskontroller är en viktig metod för att upptäcka cellförändringar och förebygga utvecklingen av livmoderhalscancer. Vaccinet skyddar väl, men inte till hundra procent, och därför ska du gå på cellprovtagning även om du är vaccinerad.

HPV vaccin - biverkningar

De biverkningar som är vanligast är att bli öm och lite svullen där du fått injektionen. Det kan också bli en hudrodnad, som kan vara svårare att se på mörk hud. Du kan få lätt huvudvärk och feber. Reaktionerna går över inom en eller några dagar.

19 April, 202120 September, 2023