Doktor.se

Japansk encefalit

Medicinskt granskad

Vaccination mot japansk encefalit

Japansk encefalit är en virussjukdom som är ovanlig men har hög dödlighet. Den förekommer i Sydostasien och angränsande länder. Vaccin mot japansk encefalit rekommenderas inför längre vistelser i länder där sjukdomen förekommer.

Vad är japansk encefalit?

Japansk hjärninflammation (encefalit) är en virussjukdom som överförs via myggor. Den här typen av myggor trivs runt grisar och är särskilt vanliga i regnperioder och i områden med risfält som står under vatten. Risken att smittas är störst på landsbygden. Japansk encefalit är en ovanlig sjukdom, men de som smittas kan få en allvarlig infektion som kan bli livshotande. 

Smittbärande myggor finns i stora delar av östra och sydöstra Asien. I de delar som har tropiskt klimat kan du bli smittad hela året, men i övriga delar är risken att bli smittad störst mellan april och oktober.

Symtom på japansk encefalit

De som smittats med japansk encefalit får ofta lindriga symtom, till exempel lätt feber och muskelvärk. Hos vissa orsakar viruset en inflammation i hjärnan som kan bli allvarlig.

Det ger symtom som till exempel:

  • att huvudet gör väldigt ont

  • att du får hög feber och frossa

  • att nacken blir styv och stel

  • att du får kramper

  • att du blir förvirrad och orolig

Av de som får inflammation i hjärnan dör ungefär 20-30 procent. Bland de som överlever kommer ungefär 30–50 procent fortsätta ha skador i centrala nervsystemet, till exempel förlamning, kramper, minnesproblem och svårigheter att förstå information.

Vem ska vaccineras mot japansk encefalit?

Vaccination mot japansk encefalit rekommenderas inför längre vistelser i länder där sjukdomen förekommer. Vaccination rekommenderas även för de som ska resa ut på landsbygden i områden med många sjukdomsfall, samt till andra som har hög risk att komma i kontakt med smitta, till exempel laboratoriepersonal.

Du bör rådfråga en vaccinationsmottagning i god tid innan din resa för att få veta vilka vaccinationer som rekommenderas. Det gör att du kan få individuellt anpassade råd utifrån ditt resmål, hur länge du ska vara borta, hur du ska bo och vad du ska göra, din ålder, eventuella andra sjukdomar eller underliggande tillstånd.

När ska jag vaccinera mig mot japansk encefalit?

För optimalt skydd krävs två doser vaccin som tas med en (vid tidsbrist) till fyra veckors mellanrum. De som behöver ha ett fortsatt skydd rekommenderas att ta en påfyllnadsdos ett till två år efter den andra dosen. Det ger ett skydd mot sjukdomen i minst tio år.

Hur går vaccination mot japansk encefalit till?

Vaccinet ges som en injektion på utsidan av överarmen. Små barn kan få vaccinet på framsidan av låret.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Biverkningarna är i allmänhet milda och går över inom några dagar. Du kan bli öm på stället där du fick injektionen. Huvudvärk och muskelsmärta förekommer också, liksom trötthet och illamående, influensaliknande symtom och feber. Allvarliga reaktioner är ovanliga.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-28Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20