Doktor.se

Koleravaccin

Vaccination mot kolera

Kolera är en smittsam sjukdom som framför allt ger häftiga och långvariga diarréer. Det finns drickvaccin mot kolera som skyddar mot sjukdomen. Vaccinet ger också ett visst skydd mot turistdiarré.

Vad är kolera?

Kolera är en allvarlig tarmsjukdom som sprids via vatten som förorenats med avloppsvatten. Sjukdomen orsakas av bakterien Vibrio cholerae som utsöndrar ett slags gift, koleratoxin, som framkallar kraftiga diarréer. Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till dess att du blir sjuk, är ungefär två till tre dygn, men kan variera från några timmar upp till fem dygn.

Större epidemier kan till exempel ske i samband med jordbävningar eller andra naturkatastrofer. Kolera finns inte i Sverige förutom genom enstaka personer som smittats under utlandsresor.

Symtom på kolera

Merparten av de som smittas under en koleraepidemi visar få eller inga symtom, men kan ändå sprida smittan vidare. De som får symtom insjuknar i akuta symtom från mage och tarm, framför allt magsmärtor och rikliga, vattniga diarréer. Diarréerna ger snabbt uttorkning som kan leda till cirkulationskollaps, det vill säga att det finns för liten mängd cirkulerande blod i kroppen. Det är ett livshotande tillstånd. Vid allvarliga fall av kolera kan patienten avlida inom några timmar, om det inte finns tillgång till behandling.

Kolera – vaccin och behandling

Vid kolera ges behandlingen i form av tillförsel av salt och vätska för att förhindra uttorkning. I de svåraste fallen kan antibiotikabehandling behövas. Utan behandling är dödligheten hög.

Det finns drickvaccin som skyddar mot sjukdomen.

Vem ska vaccinera sig mot kolera?

Vaccination mot kolera kan vara aktuellt inför utlandsresor.

Vaccination rekommenderas till exempel:

  • om du ska resa till ett land som har en pågående koleraepidemi

  • om du ska leva under enkla hygieniska förhållanden i ett område med risk för kolerasmitta

  • om du ska resa till ett område där smitta förekommer och har en underliggande sjukdom, till exempel tarmsjukdom, diabetes eller hjärt- kärlsjukdom som innebär risk att bli svårare sjuk

Ta kontakt med en vaccinationsmottagning i god tid före din resa för att få individuell rådgivning kring vaccination.

Hur går vaccination mot kolera till?

Drickvaccin mot kolera kan förskrivas av läkare, hämtas ut på apotek och tas hemma. För vuxna och barn över sex år består vaccinationen av två doser som tas med en till några veckors mellanrum. Den första dosen tas minst två veckor innan avresan. Mindre barn tar tre doser, där den första dosen ska tas minst tre veckor innan avresan, och påföljande doser med minst en veckas mellanrum. Vaccinationen ger skydd ungefär en vecka efter den sista dosen för både vuxna och barn.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Vaccinationen kan i ovanliga fall ge reaktioner som diarré, gaser och ont i magen. Dessa besvär brukar gå över på ett par dagar.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-05-04Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20