Doktor.se

Mässlingvaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot mässling

Mässling är en mycket smittsam infektion som räknas till de klassiska barnsjukdomarna. I ungefär 20 procent av fallen ger mässling upphov till komplikationer, och i vissa fall bestående skador. Risken för svåra komplikationer är högre hos spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar. Mässling är numera en ovanlig sjukdom i Sverige tack vare allmänna vaccinationer.

Vad är mässling?

Mässling är en sjukdom som orsakas av ett virus i gruppen paramyxovirus. Det är en allvarlig sjukdom som kan bli livshotande, särskilt för små barn. Vid mässling sker insjuknandet snabbt, med symtom som hög feber, irriterade ögon och torrhosta. Efter några dagar kommer storfläckiga utslag. Sjukdomen kan ge komplikationer som öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation, och i vissa fall hjärninflammation. En mycket ovanlig komplikation som kan uppkomma upp till tio år efter infektionen är en degenererande hjärninflammation, som innebär att personen gradvis förlorar hjärnfunktioner och till sist dör. 

Sedan införandet av allmänna vaccinationer för barn är mässling en ovanlig sjukdom i Sverige. I vissa andra länder, framför allt låginkomstländer, är mässling fortfarande en vanlig barnsjukdom och dödligheten kan vara hög. Det finns internationella program ledda av världshälsoorganisationen WHO med visionen att utrota mässling i fem av sex världsregioner, men målet har ännu inte uppnåtts. Läs mer om mässling, symtom och behandling här.

Vem ska vaccinera sig mot mässling

Vaccination mot mässling rekommenderas för alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccin mot mässling ingår i ett så kallat MPR vaccin, som är ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Det finns inget vaccin enbart mot mässling.

Vaccinationsprogrammet mot mässling har sett lite olika ut under åren, vilket gör att en del personer kan behöva komplettera sitt skydd även om de tagit alla rekommenderade vaccin under uppväxten. Rådgör med din vaccinationsmottagning vad som gäller i ditt fall.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccin mot mässling ges enligt det schema som finns för barnvaccinationsprogrammet. Mässling ingår i en kombination av flera vaccin i samma spruta. Vaccinet ges i två doser, den första vid 18 månaders ålder och den andra under lågstadiet. De som har följt programmet har därefter ett skydd tills de är i 30-årsåldern.

Vaccination mot mässling ingår också i grundskyddet vid utlandsresor. Vid resor till utlandet med barn som är yngre än 18 månader kan vaccinationen behöva ges tidigare. Barn som fått vaccinet före ett års ålder behöver även få den injektion som ges vid 18 månaders ålder. Diskutera med din vaccinationsmottagning.

Hur går vaccination mot mässling till?

Barn som följer det allmänna vaccinationsprogrammet får vaccin automatiskt av BVC och av skolhälsan. Komplettering av vaccin för vuxna, till exempel inför resa kan ske på en vaccinationsmottagning. 

På mindre barn ges vaccinet på framsidan av låret. Äldre barn och vuxna får injektionen på utsidan av armen.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Vaccinet kan göra att du blir lite öm på stickstället, det kan också kännas lite svullet. Vaccinet kan i vissa fall ge besvär som påminner om en lindrig mässling, till exempel feber som kan bli hög. Sådana besvär kan komma knappt en vecka efter vaccinationen och går över på några dagar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se erbjuder kombinerat vaccin som ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund på följande mottagningar:

Adina hälsan, Nol

Rosenlunds vårdcentral, Stockholm

Vingåkers vårdcentral, Vingåker

Vlg – Väsby Läkargrupp, Upplands Väsby

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-14Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20