Doktor.se

Mässling

Medicinskt granskad

Mässling är en mycket smittsam och allvarlig barnsjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen är i dag ovanlig eftersom vaccin mot mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vad är mässling?

Mässling kallas inom vården även för morbilli, och är en barnsjukdom som orsakas av ett virus som tillhör gruppen paramyxovirus. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande, särskilt för små barn. I Sverige är sjukdomen ovanlig eftersom vaccin mot mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I låginkomstländer är mässling fortfarande en vanlig sjukdom, och varje år dör över 100 000 barn i världen till följd av mässling, de flesta före fem års ålder.

Hur smittar mässling?

Mässling smittar då en infekterad person hostar, nyser eller pratar. Sjukdomen är en av de mest smittsamma som finns. Det räcker med att vara i samma rum som en smittad person, och upp till två timmar efter att personen lämnat rummet, för att smittas. Den smittsamma perioden startar ungefär fyra dygn innan hudutslagen uppträder och sedan ytterligare fyra dygn. 

På senare år har det varit utbrott av mässling i flera länder i Europa. Det gör att personer som inte är vaccinerade har stor risk att drabbas av mässling under resor, eftersom sjukdomen är så smittsam.

Symtom vid mässling

Symtomen vid mässling kommer ungefär 7 till 18 dygn efter smittotillfället. Typiska symtom är:

  • snabbt stigande feber

  • torrhosta

  • rinnsnuva

  • halsont

  • irriterade och ljuskänsliga ögon

  • små saltkornsliknande vita fläckar på slemhinnor i tandköttet och på insidan av kinderna, kallas för Kopliks fläckar

  • hudutslag kommer efter någon dag. Utslagen börjar i ansiktet och sprider sig nedåt över kroppen. Utslagen är stora, röda och flyter samman. På mörk hud syns rodnaden sämre, men områden med påtagliga sammanflytande utslag syns 

Mässling kan ge följdsjukdomar som till exempel:

Sjukdomen kan leda till allvarlig hjärnhinneinflammation, som kan ge bestående skador och dödsfall förekommer.

Mässling – vaccin

Vaccin mot mässling ingår i det allmänna vaccinationssprogrammet för barn. Det finns inget separat vaccin mot mässling, utan det ingår i ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

I Sverige infördes vaccination mot mässling 1971, men mässling var fortfarande vanligt på 70-talet. Under 80-talet hade tillräckligt många vaccinerats för att smittan skulle kunna stoppas.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du eller en närstående har fått mässling ska du söka vård. Kontakta alltid vården först via telefon eller chatt, åk inte direkt dit. Eftersom mässling är mycket smittsamt kan det ge stora besvär för andra patienter i väntrum eller på sjukhus. Du kan också använda digital vård.

Relaterade besvär:

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-03-26Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-08-31

Aktuella artiklar för din hälsa

Läs medicinskt granskade artiklar som handlar om det senaste inom sjukvård, hälsa och medicin.