Doktor.se

Påssjukevaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot påssjuka

Påssjuka är en virusinfektion som är mycket smittsam. Alla barn i Sverige erbjuds vaccin mot påssjuka inom ramen för det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Därför är sjukdomen ovanlig i Sverige idag.

Vad är påssjuka?

Påssjuka är en mycket smittsam sjukdom som angriper spottkörtlarna, ofta på bägge sidor. Påssjuka räknas till de klassiska barnsjukdomarna och orsakas av parotitvirus. Typiska symtom är påslika svullnader framför örat vid underkäken, där spottkörtlarna som finns där har svullnat. Det gör ont att svälja och tugga. Feber är vanligt, liksom att känna sig svag och trött. Ungefär hälften som drabbas får inga symtom. Läs mer om symtom och behandling här.

En viktig anledning till att vaccinera mot påssjuka är att minska risken för komplikationer som kan få allvarliga följder. Sjukdomen kan till exempel ge testikelinflammation, vanligen hos unga män eller tonåringar, vilket i vissa fall kan leda till sterilitet. Påssjuka kan även leda till hjärnhinneinflammation och hörselnedsättning.

Vem ska vaccinera sig mot påssjuka?

Vaccination mot påssjuka rekommenderas för alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.  Det ges i form av det så kallade MPR-vaccinet, som är ett kombinerat vaccin mot påssjuka, mässling och röda hund. Det finns inget vaccin enbart mot påssjuka.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccin mot påssjuka ges vid två tillfällen enligt det schema som finns för vaccination av barn. Påssjuka ingår i en kombination av flera vaccin i samma spruta, så kallat MPR-vaccin. Vaccinet ges först vid 18 månaders ålder av BVC och sedan av skolhälsovården under lågstadiet. 

MPR-vaccinet ingår också i grundskyddet vid utlandsresor. Om du ska resa utomlands med små barn kan det vara aktuellt med vaccin tidigare. Diskutera med din BVC eller vaccinationsmottagning.

Hur går vaccination mot påssjuka till?

De barn som följer det allmänna vaccinationsprogrammet får sina doser automatiskt av BVC och av skolhälsan. För vuxna kan det vara aktuellt att komplettera vaccinet, till exempel inför en resa till utlandet. Det kan ske på en vaccinationsmottagning. 

Vuxna och äldre barn och får vaccin i form av en injektionen på utsidan av armen. På mindre barn ges injektionen på framsidan av låret.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Vaccinet kan göra att du känner av stickstället, som kan bli något ömt och svullet. Vissa kan få besvär som påminner om försvagad sjukdom, till exempel feber som kan bli hög. Sådana besvär kan komma knappt en vecka efter vaccinationen och går över på några dagar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se erbjuder ett kombinerat vaccin, så kallat MPR-vaccin som ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund, på följande mottagningar:

Adina hälsan, Nol

Rosenlunds vårdcentral, Stockholm

Vingåkers vårdcentral, Vingåker

Vlg – Väsby Läkargrupp, Upplands Väsby

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-15Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20