Doktor.se

Påssjuka

Påssjuka orsakas av ett smittsamt virus, som angriper en eller båda spottkörtlarna så att de svullnar upp och ser ut som påsar. Det finns vaccin mot sjukdomen, som idag är mycket ovanlig i Sverige. Här kan du läsa mer om orsak, symtom och behandling.

Orsak till påssjuka

Påssjuka orsakas av parotitvirus och kallas därför också för parotit. Viruset är mycket smittsamt och sprids genom små vätskedroppar som kommer ut när den smittade hostar, nyser. Du kan smittas genom närkontakt med den smittade eller genom att exempelvis ta på ett handtag som den smittade nyst på, om du sedan gnuggar dig i ögonen eller stoppar fingrarna i näsan eller munnen.

Påssjuka kan smitta några dagar innan symtom och upp till tio dagar efter att första svullnaden dykt upp. Om du har haft påssjuka så blir du sedan immun mot sjukdomen.

Symtom på påssjuka

Det är bara ungefär hälften av de som får påssjuka som får symtom. Sjukdomen har fått sitt namn ifrån att du får påsliknande svullnader längst bak på underkäken framför örat, som beror på att spottkörtlarna svullnar upp. Det svullnar nästan alltid på båda sidorna, men börjar ofta bara på ena sidan

Symtom på påssjuka kan till exempel vara att:

 • du får ömma och svullna körtlar på en eller båda sidorna om ansiktet 

 • det gör ont att svälja eller tugga

 • du får huvudvärk

 • du får feber

 • du känner dig svag och trött

 • du mår illa och kräks

feber i samband med påssjuka stiger ofta efter något dygn till mellan 39 och 40 grader, för att sedan sjunka efter en eller två dagar. Inkubationstiden för påssjuka, tiden från smittotillfället tills du får symtom, är mellan två och fyra veckor.

Är påssjuka farligt?

I de flesta fall är påssjuka en ofarlig sjukdom, men infektionen kan få följder som kan bli allvarliga. Hos vuxna män kan sjukdomen sprida sig till testiklarna och ge upphov till testikelinflammation, med symtom som smärta och svullnad i pungen. I svåra fall kan testikelinflammation leda till sterilitet. 

Påssjuka kan också leda till hjärnhinneinflammation, med symtom som feber, huvudvärk, nackstelhet och kräkningar. 

Innan vaccin mot påssjuka infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet var påssjuka även en vanlig orsak till ensidig dövhet.

Vad kan jag göra själv?

 • Du kan vaccinera dig och ditt barn mot påssjuka, för att undvika smitta.

 • Du kan vid behov ta febernedsättande och smärtstillande läkemedel, som innehåller exempelvis paracetamol eller ibuprofen.

Vaccin mot påssjuka ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige sedan 1982. Sjukdomen är därför mycket ovanlig i Sverige. En vaccination mot påssjuka skyddar mot sjukdomen och de följdsjukdomar sjukdomen kan ge, som testikelinflammation och hjärnhinneinflammation, som ibland kan bli allvarliga.

Behandling av påssjuka

Det finns ingen behandling mot påssjuka, sjukdomen läker av sig själv efter ungefär en vecka. Det är ändå viktigt att kontakta vården om du tror att du har påssjuka, dels för att undvika smittspridning och dels eftersom sjukdomen kan ge följdsjukdomar som kan behöva behandlas.

När bör jag söka vård?

Sök genast vård om du eller ditt barn har feber och samtidigt:

 • är stel i nacken eller har kraftig huvudvärk

 • har väldigt ont i magen

 • har svullna testiklar

eftersom detta kan vara tecken på att du fått en följdsjukdom orsakad av påssjuka.

 Kontakta också vården om:

 • du eller ditt barn kommit i kontakt med någon som har påssjuka

 • du eller ditt barn har feber och svullna spottkörtlar som ömmar

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och vid behov hänvisa dig vidare till fysisk vård. För att få diagnosen påssjuka behövs ett blodprov. Vi har även fysiska vårdcentraler på vissa orter.

Frågor och svar om påssjuka

Relaterade besvär:

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-04-20Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-08-31

Aktuella artiklar för din hälsa

Läs medicinskt granskade artiklar som handlar om det senaste inom sjukvård, hälsa och medicin.