Doktor.se

Stelkrampsvaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot stelkramp

Stelkramp är en allvarlig sårinfektion som orsakas av en bakterie. Du kan bli smittad om du får in jord i ett sår eller om du blir biten av ett djur. Utan behandling blir infektionen ofta livshotande. Vaccin mot stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vad är stelkramp?

Stelkramp kallas för tetanus inom vården, och är en sjukdom som orsakas av bakterien Clostridium tetani som finns i jord eller i tarmen hos många djur. Smittan kan överföras om du har fått in jord i ett sår, och såret behöver inte vara stort. En annan smittväg är om du blir biten av ett djur, eftersom många djur kan ha stelkrampsbakterier i munnen. Däremot smittar inte sjukdomen mellan människor. 

Typiska symtom vid stelkramp är smärtsamma kramper i musklerna. Ofta börjar dessa sammandragningar i käkmusklerna och nacken och sprids sedan till övriga kroppen. På engelska kallas sjukdomen även för ”lockjaw”, låst käke, eftersom kramperna ofta gör att den drabbade inte kan öppna munnen. Stelkramp kan ge svårigheter att andas, och utan behandling är infektionen livshotande. 

Stelkramp finns över hela världen. I Sverige är stelkramp idag ovanligt, eftersom skydd mot sjukdomen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Trots det förekommer några fall varje år, främst bland äldre personer som inte är tillräckligt skyddade av vaccin, oftast äldre kvinnor. I övriga delar av världen som inte har allmänna vaccinationsprogram dör fortfarande små barn i sjukdomen.

Vem ska vaccinera sig mot stelkramp?

Vaccination mot stelkramp rekommenderas för alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det finns flera olika kombinationer av vaccin där stelkramp ingår, till exempel difteri och stelkramp eller difteri, stelkramp och polio. 

Vuxna rekommenderas att ta en påfyllnadsdos av stelkrampsvaccin vart 20.e år.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccinationen ges enligt ett schema för barnvaccinationsprogrammet. Stelkramp ingår i en kombination av flera vaccin i samma spruta. Barn ges fem doser, den första vid tre månaders ålder och den sista i tonåren. De som har följt programmet har därefter ett skydd tills de är i 30-årsåldern.

Därefter behövs en påfyllnadsdos, som upprepas vart tjugonde år. Påfyllnadsdosen behöver du själv se till att få.

Hur går vaccination mot stelkramp till?

Barn som följer det allmänna vaccinationsprogram får vaccin automatiskt av BVC och av skolhälsan. Vaccinet ges på framsidan av låret på mindre barn, ungefär upp till tre års ålder. Vid vaccination av äldre barn och vuxna ges injektionen på utsidan av armen.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Vaccinet kan göra att du känner dig lite öm på injektionsstället, det kan också kännas lite svullet. Vissa får lätt feber, men hög feber är sällsynt. Besvären går över på några dagar. Det är mycket sällsynt att vaccinet ger en allvarlig reaktion.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-06Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20