Doktor.se

Vaccinbussar

Medicinskt granskad

Nu finns möjlighet att få olika typer av vaccin i en av våra mobila vaccinbussar runt om i landet. Vi erbjuder drop-in-vaccinering för både vuxna och barn.
Vi har vaccin mot TBE och påfyllnadsdos av grundskyddet, vilket är en spruta som ger skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta. Grundskyddet bör fyllas på vart 20:e år.

Innan vaccinationen ber vi dig att fylla i denna hälsodeklaration.

Vilka vaccin kan jag få på vaccinbussen?

Vaccinbussarna erbjuder i dagsläget följande vaccin:

 • TBE-vaccin

 • Förstärkt grundskydd, ett kombinerat vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta

Vem ska vaccinera sig?

TBE-vaccin rekommenderas för vuxna och barn som bor eller vistas mycket i högriskområden. Det är framför allt boende i södra och mellersta Sverige, och de som bor eller vistas mycket längs ostkusten. Barn erbjuds inte via TBE-vaccin via BVC eller skolans vaccinationsprogram, utan det får föräldrar ordna via till exempel vårdcentral, vaccinationsmottagning eller vaccinationsbussar.  Läs mer om TBE-vaccin här.

Grundskydd mot difteri, stelkramp och kikhosta rekommenderas för alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det är ett kombinerat vaccin, där en spruta ger skydd mot alla tre sjukdomar samtidigt: difteri, stelkramp (tetanus) och kikhosta. Den som följt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn har skydd som varar ungefär till 30 års åldern, därefter behövs första påfyllnadsdosen, som sedan upprepas vart 20:e år. Barn erbjuds grundskyddet via BVC och skolhälsovård. Påfyllnaden vart 20:e år behöver vuxna se till att ordna själva via till exempel vårdcentral, vaccinationsmottagning eller vaccinationsbussar.

När ska jag vaccinera mig?

När det gäller TBE-vaccin är det bästa att genomföra vaccinationen innan säsongen, eller så tidigt på säsongen som möjligt. Fästingsäsongen brukar anges vara mellan april och oktober, men kan variera över landet. Första gången du vaccinerar dig mot TBE ges tre sprutor enligt ett tidsschema, och det bästa är om åtminstone två av dessa tas innan säsongen börjar. Om du inte hinner innan dess är det ändå bättre att ta vaccinet senare under säsongen än att inte ta det alls.

En påfyllnad av grundskyddet kan du ta när som helst.

Vad kostar det att vaccinera sig?

 • TBE-vaccin för vuxna och barn över 16 år, 465 kr

 • TBE-vaccin för barn upp till 16 år, 420 kr

 • Påfyllnad av grundskydd mot difteri, kikhosta och stelkramp, 450 kr

 • Bältros-vaccin 2550 kr

Du kan betala på bussen med kort eller Swish.

Vilka städer åker vaccinbussarna till?

Vi har drygt 20 bussar som åker till de flesta städer i södra och mellersta Sverige där fästingar och TBE-smitta är vanlig, från Smygehuk till Sundsvall och i vissa städer åker vi till flera hållplatser.
Hitta vaccinationsbuss här.

Innan vaccinationen ber vi dig att fylla i denna hälsodeklaration.

När kommer vaccinbussen?

Här finns ett körschema för våra bussar där du kan se när vaccinbussen kommer till en hållplats nära dig.
Se hållplatser och tider.

Behöver jag boka en tid?

Nej. Vi erbjuder enbart Drop-in på våra bussar. Det är bara att dyka upp. Väl på plats kommer du att få fylla i en hälsodeklaration på plats. Ta med dig en mobiltelefon med internetuppkoppling så går det snabbare att fylla i din hälsodeklaration. Du behöver också ha med dig legitimation.

Jag är gravid, kan jag vaccineras mot TBE?

Vi rekommenderar att du vänder dig till din husläkare för rådgivning om TBE-vaccination under graviditeten. Din läkare kan då göra en bedömning utifrån risk/nytta vad som är bäst i ditt fall. Vi utför inte TBE-vaccinationer till gravida i vaccinbussarna.

Kan jag få vaccin mot covid-19 i vaccinbussen?

Nej, tyvärr.

Hur många doser av TBE-vaccin behöver jag ta?

Om du är under 50 år fullt frisk och ovaccinerad behöver du tre doser för att få ett fullgott skydd mot TBE. Det kallas för grundvaccinationen. För ovaccinerade personer som är över 50 år eller personer som har nedsatt immunförsvar (oavsett ålder) rekommenderas fyra doser som grundvaccination. Doserna tas enligt följande schema:

Fullt friska personer under 50 år:

 • Dos 1 – dag 0

 • Dos 2 – inom 1-3 månader efter dos 1

 • Dos 3 – 5-12 månader efter dos 2

Personer över 50 år samt personer med nedsatt immunförsvar:

 • Dos 1 – dag 0

 • Dos 2 – inom 1-3 månader efter dos 1

 • Dos 3 (extrados) – 2 månader efter dos 2

 • Dos 4 – 5-12 månader efter dos 3

Sedan gäller för alla åldrar att grundskyddet bör fyllas på med ytterligare en dos efter tre år och därefter med en dos vart femte år.

Efter den första dosen har du ett visst skydd, och efter andra dosen anses du ha ett bra skydd inför fästingsäsongen. Därför är det bra att ta minst 2 doser inför våren/sommaren för att hinna få ett bli tillräckligt skydd, alternativt tre doser innan fästingsäsongen om du är över 50 år.

Vad händer om jag glömt ta en dos? 

Du behöver inte börja om oavsett hur lång tid det har gått sedan du fick den senaste sprutan. Du fortsätter och följer vaccinationsschemat som vanligt.

Vilka vaccin till barn erbjuder ni i vaccinbussarna?

Barn som har fyllt ett år kan få TBE-vaccin.

Vid vilken ålder ges vuxendos av TBE-vaccinet?

Alla över 16 år får vuxendosen av TBE-vaccinet.

Kan jag vaccinera mig mot TBE samtidigt som Covid?

Nej tyvärr. I bussarna erbjuder vi TBE-vaccin som du kan ta om det har gått minst en vecka före och efter Covidvaccinationen, det vill säga det ska gå minst sju dagar mellan injektionerna.

Kan jag vaccinera mig mot TBE om jag är förkyld?

Du bör vara helt frisk vid vaccinationen. Vänta gärna några dagar så du känner dig återställd innan du tar TBE-vaccinet.

Hur kommer jag må efter TBE-vaccinationen?

Det vanligaste är att du blir öm och känner smärta vid stickstället. Du kan också uppleva trötthet. Vissa kan få feber, det gäller särskilt barn. Det är mycket ovanligt att få allvarliga reaktioner av TBE-vaccin.

Var ska jag sätta mitt emla-plåster?

Sprutan injiceras i muskeln på överarmen, så du kan sätta plåstret på valfri överarm. Det ska sättas högt upp, ungefär två fingrar nedanför axeln. Tänk på att sätta på plåstret i god tid innan enligt de instruktioner som medföljer förpackningen.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-04-08Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20