Doktor.se

Vattkoppsvaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot vattkoppor

Vaccin mot vattkoppor innehåller levande, försvagat virus. Det är både väldigt säkert och effektivt. De flesta småbarn utvecklar antikroppar och blir skyddade mot vattkoppsviruset redan efter en dos. Om du vaccineras mot vattkoppor är risken liten att du blir sjuk och om du ändå skulle bli det får du en betydligt mildare variant av sjukdomen.

Vad är vattkoppor?

Vattkoppor är en väldigt smittsam infektion som orsakas av ett virus vid namn varicella zoster. Typiska symtom är feber och kliande hudutslag. Du kan smittas både via direktkontakt och via luften kring den som är sjuk. Det gör att det är väldigt svårt att stoppa spridningen, särskilt i förskolegrupper och skolklasser och många får därför vattkoppor som barn. Om du i stället smittas senare i livet blir symtomen oftast värre. Du kan bara få vattkoppor en gång, men viruset ligger kvar och vilar i kroppen och kan senare i livet orsaka bältros. Här kan du läsa mer om vattkoppor och bältros.  

Vem ska vaccinera sig mot vattkoppor?

Vaccination mot vattkoppor rekommenderas för särskilda grupper:

 • Barn med underliggande sjukdom som gör att immunförsvaret inte fungerar som det ska, som till exempel kronisk njursjukdom eller cancer. 

 • Syskon och andra barn som kommer i nära kontakt med de barn som nämns ovan. 

 • Eftersom vuxna oftast får svårare symtom av vattkoppor än barn, kan det vara bra att som vuxen vaccinera dig om du inte haft vattkoppor eller fått vaccin som barn.

Utredning pågår om vaccin mot vattkoppor ska inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet.  

Du ska inte vaccinera dig mot vattkoppor om: 

 • du har en mycket svår immunbrist 

 • du fått en allvarlig allergisk reaktion inom 48 h från föregående dos 

 • du tidigare fått en allvarlig allergisk reaktion mot något av ämnena i vaccinet

 • du är gravid

När ska jag vaccinera mig?

Barn från 9 månaders ålder och vuxna kan vaccineras mot vattkoppor. 

Berätta för vårdpersonalen om något av följande stämmer in på dig, eftersom du då kan behöva skjuta upp vaccinationen:

 • Du tar läkemedel som innehåller salicylater, som exempelvis finns i vissa blodförtunnande mediciner och i vissa receptfria läkemedel mot värk och feber.  

 • Du har fått ett annat vaccin under de senaste fyra veckorna. 

 • Du har nyligen fått en blodtransfusion eller behandling med andra blodprodukter.

 • Du har tuberkulos. 

Du kan vaccinera dig mot vattkoppor även om du är lite förkyld, men om du känner dig måttligt eller ordentligt sjuk är det bättre att avvakta tills du känner dig bättre.

Hur går vaccination mot vattkoppor till?

Vattkoppsvaccin injiceras med spruta och ges i två doser med minst fyra veckors mellanrum. Två doser av vaccinet skyddar de flesta från infektion med varicella zoster resten av livet.

Vuxna över 50 år som inte haft vattkoppor kan få ett bältrosvaccin som även ger skydd mot vattkoppor. Detta vaccin ges i form av en engångsdos.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Precis som andra vacciner kan även vaccin mot vattkoppor ge vissa biverkningar:

 • Under några dagar efter att du fått vaccin mot vattkoppor kan du bli öm och lätt svullen kring injektionsstället. Huden kring injektionsstället kan också bli lite röd. 

 • Hos en liten del, cirka fem procent av de som vaccineras, uppkommer enstaka blemmor eller i ovanliga fall blåsor, mellan en och två veckor efter vaccinationen. 

 • I enstaka fall har en allergisk reaktion uppkommit efter vaccinationen, men det är ofta oklart om det är vaccinet som är orsaken.

Frågor och svar om vattkoppsvaccin

Några frågor och svar kring vattkoppsvaccin.

5 Maj, 202120 September, 2023