Doktor.se

Bältros

Medicinskt granskad

Bältros är en virusinfektion som ger hudutslag och blåsor som gör ont. Infektionen orsakas av samma virus som ger vattkoppor, och det är bara personer som tidigare i livet haft vattkoppor som kan få bältros. Det är vanligt att utslagen sitter på ena sidan av överkroppen.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig med bedömning av dina symtom och ge dig råd. Vid behov kan vi skriva läkemedel på recept.

Orsaken till bältros

Bältros kallas också för herpes zoster och orsakas av samma virus som ger vattkoppor, Varicella zoster. Efter att en infektion med vattkoppor läkt ut letar sig viruset in i kroppen via hudens nervsystem. Viruset vandrar längs nervtrådarna till nervknutor nära ryggmärgen. Där ligger det sedan vilande i åratal, och hos många händer inget mer. 

När vi blir äldre kan viruset bli aktivt igen och vandra längs nerven ut mot huden igen. Väl där orsakar viruset en ny infektion, men inte vattkoppor utan bältros. Det kan hända i situationer då immunförsvaret är kraftigt försvagat, men de flesta som får bältros är fullt friska. Bältros är en vanligt förekommande sjukdom hos personer över 50 år. Det är bara personer som haft vattkoppor som kan få bältros.

Vid bältros är det vanligt att få smärtsamma utslag på ena sidan av kroppen.

Bältros - förlopp och symtom

Utslagen och smärtan vid bältros kan uppkomma var som helst på kroppen, men det är vanligt att utslagen kommer på ett begränsat område som ett bälte som sträcker sig runt vänstra eller högra sidan av bröstkorgen. Utslagen kan också komma i ansiktet, vid halsen, på en arm eller ett ben. Det är ovanligt att bältros förekommer dubbelsidigt, det vill säga på båda sidor av kroppen. 

 Några dagar innan hudutslagen kan du få symtom i form av: 

 • huvudvärk

 • ljuskänslighet 

 • en allmän sjukdomskänsla 

Därefter kommer ett obehag i en begränsad del av huden med symtom som:

 • en smärtsam brännande, domnande, stickande eller svidande känsla

 • att huden blir känslig för beröring

Efter ungefär tre till sex dagar tillkommer:

 • hudutslag i området som har gjort ont. På ljus hud syns tydliga röda utslag, men på mörk hud kan de vara svårare att se. 

 • utslagen utvecklas till små vätskefyllda blåsor som sitter i grupper

 • blåsorna spricker och sårskorpor bildas ovanpå

Smärta är ofta det första symtomet på bältros och upplevs olika från person till person. Det är inte ovanligt att smärtan är påtaglig och intensiv. Smärtan brukar klinga av efter ungefär en vecka, men vissa personer har smärtor i flera veckor eller ännu längre. Risken för att smärtan blir långvarig ökar med åldern.

Blåsorna läker av sig själva inom en till två veckor. Efter ytterligare någon vecka har sårskorporna fallit av.

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker du kan göra själv. Här är några exempel:

 • Smärtstillande. Du kan använda smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol om du har ont.

 • Tvätta försiktigt. Håll utslagen rena och torra för att undvika att du får infektion i såren. Det är lätt hänt att få in bakterier när du kliar. Tvätta utslagen med tvål och vatten.

 • Lindra klådan. Du kan lindra klåda med till exempel kylbalsam, alsollösning, alsolsprit, kallt vatten eller gel med aloe vera. Våta kompresser på utslagen kan hjälpa till att lindra smärta och klåda. Undvik att använda kräm med kortison, eftersom det kan öka risken för bakterieinfektioner.

Behandling vid bältros

Behandlingen beror på hur svåra besvären är. Lätta besvär kan behandlas med receptfria smärtstillande medel. I andra fall räcker det inte och det är då viktigt att få hjälp med effektiv smärtlindring vid bältros av en läkare. Personer som är över 50 år och har svårare symtom, till exempel kraftig smärta redan innan utslagen blossat upp och många utslag, har ökad risk för att få långvariga smärtor. Effektiv behandling i god tid minskar risken för att smärtproblemen blir långvariga. 

Personer över 50 år får ofta behandling med ett läkemedel som hämmar viruset, så kallad antiviral eller virushämmande behandling. För att läkemedlet ska ha effekt behöver behandlingen starta så snart som möjligt, och senast inom tre dygn efter att utslagen har börjat synas. 

Det finns ett bältrosvaccin som kan ges till personer över 50 år. Vissa riskgrupper bör inte vaccineras, till exempel personer som har ett försvagat immunsystem.

När bör jag söka vård?

För personer under 50 år med lindriga besvär är det inte nödvändigt att söka vård eftersom besvären ofta går över av sig själv. Sök vård om du har symtom på bältros och något av följande stämmer:

 • Du är över 50 år.

 • Ditt immunförsvar är nedsatt.

 • Du känner dig mycket sjuk.

 • Du har fått utslag eller smärta i ansiktet.

Frågor och svar om bältros

Här har vi samlat några frågor och svar kring bältros.

3 April, 20205 September, 2023