Doktor.se

Doktor.se upphandlas för covid-19 vaccination i Region Skåne

1 Mars, 2020 ・ Pressmeddelande

I takt med att de svenska regionerna drar igång vaccinationsinsatserna mot covid-19 rustar vårdgivare inför den breda vaccineringen av allmänheten. Doktor.se har upphandlats av Region Skåne för att bistå med vaccination när massvaccination av allmänheten startar.

Doktor.se kommer att vaccinera minst 8000 personer i veckan i Region Skåne. Arbetet beräknas starta i April men beror på tillgången på vaccination och när regionen väljer att starta vaccination av allmänheten.

“Regionerna anpassar vaccineringen utifrån de lokala förutsättningarna och det är viktigt att så många som möjligt kan få vaccinet under de kommande månaderna. Därför har vi redan säkrat kapacitet om 8000 vaccinationer i veckan i Region Skåne,” säger Martin Lindman, VD på Doktor.se.

Vaccinationsbussar och fast mottagningar

Vaccination genom Doktor.se kommer dels erbjudas på mottagningar i Malmö, Trelleborg och Klippan, utöver det kommer tre vaccinationbussar besöka olika delar av Skåne för att kunna erbjuda vaccination på ett flexibelt sätt till befolkningen. Medborgare från 18 år kommer att kunna vaccinera sig. I dagsläget får inte barn eller gravida ta något av de vaccin som godkänts.

”Genom att kombinera bussar och fasta mottagningar kan fler medborgare i Region Skåne få hög tillgänglighet till vaccination”, säger Martin Lindman på Doktor.se

Om Doktor.se 

Doktor.se grundades 2016 och är en av Sveriges största aktörer inom digital vård – men äger även fysiska vårdcentraler i hela landet.

Doktor.se har som ambition att effektivisera och skapa bättre tillgänglighet till svensk sjukvård. Genom att låta den första vårdkontakten bli digital, sparar man både utrymme och resurser åt både individ och samhälle i stort. Fler patienter får vård snabbare, samtidigt som den traditionella vården avlastas, vilket frigör resurser åt patienter som verkligen behöver fysiska läkarbesök.

Mer information:

Läs mer om covid-19 vaccination i Skåne här.