Doktor.se

ADD och ADHD – vad är skillnaden?

15 September, 2023 ・ 3 min

Det skiljer bara en bokstav – H som i hyperaktivitet – men egentligen är skillnaden mellan ADD och ADHD lite större än så. Gemensamt för de båda är att det är svårt att koncentrera sig, hålla fokus och inte bli distraherad.

Det går inte att se på utsidan vilka som har ADD eller ADHD. Det är heller inte en sjukdom, utan en diagnos som beskriver ett annat sätt att tänka, vara och fungera. En vanlig missuppfattning är att personer med ADD eller ADHD alltid har svårt att koncentrera sig eller vara uppmärksamma. Så är det inte. Många kan vara oerhört fokuserade på det de är intresserade av, så pass att de istället blir helt uppslukade och har svårt att skifta fokus till något annat.

ADHD – tre olika former

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, helt enkelt en uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning. Det finns tre olika former av ADHD:

 • Huvudsakligen ouppmärksam form – kallas också för ADD

 • Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form

 • Kombinerad form – både problem med uppmärksamhet, att hantera impulser, och överaktivitet

ADHD – hyperaktiv och impulsiv form

Den här formen av ADHD med renodlade hyperaktiva och impulsiva symtom är den minst vanliga, och förekommer främst i förskoleåldern. De här barnen har extremt mycket energi och är ständigt i rörelse. Svårighet med uppmärksamhet förekommer också, men är mindre uttalad. Vanliga symtom är:

 • svårighet att vänta på sin tur

 • att prata för mycket och konstant avbryta andra

 • att springa omkring även när det inte är lämpligt, till exempel mitt i en middag eller när läraren har genomgång

 • oförmåga till tyst lek

 • att ständigt vara i rörelse, till exempel ett ständigt trummande, ormande och pillande med saker.

ADD – ouppmärksam form

ADD kan enkelt beskrivas som ADHD utan hyperaktivitet. En del beskriver det också som att ha problem med sin inre motor. Eftersom hyperaktiviteten saknas, kan dessa personer uppfattas som blyga, dagdrömmande och som om de lever i sin egen värld. Symtomen är ofta mindre tydliga än vid ADHD, och det kan därför dröja längre att få diagnosen.

Vanliga symtom är:

 • svårighet att hålla fokus

 • att lätt bli distraherad

 • att ogilla eller undvika saker som kräver fokus en längre stund, till exempel läxor

 • att vara oorganiserad och lätt glömma saker

 • att reagera sent vid direkt tilltal

 • svårighet att hålla ordning

 • en tendens att skjuta upp saker tills det är för sent

 • att behöva kämpa mycket för att kunna följa en instruktion.

Den kombinerade formen är vanligast

Det vanligaste är att ha en kombinerad form av ADHD, det vill säga både svårigheter med uppmärksamheten och svårigheter att hantera impulser och vara överaktiv.

Om du misstänker att du eller ditt barn har ADD eller ADHD ska du vända dig till en psykiatrisk mottagning. För att ställa diagnosen krävs en undersökning och psykiatrisk utredning. För skolbarn kan remiss fås genom skolhälsovården. Du kan också vända dig till din vårdcentral för hjälp med remiss. Doktor.se har vårdcentraler över hela landet.

Läs vår faktatext om ADHD

Läs vår faktatext om ADD

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
Ewa Lundborg - Doktor.se15 September, 2023

Fler artiklar

Här kan du läsa fler medicinskt granskade artiklar.