Doktor.se

Tennisarmbåge

Medicinskt granskad

Tennisarmbåge är ett relativt vanligt besvär i 35–50 årsåldern som inte bara drabbar idrottare. Tillståndet innebär smärta i armbågen som beror på överbelastade muskelfästen. De flesta blir bättre av vila, lugna rörelser och eventuell smärtlindrande behandling.

Orsak till tennisarmbåge

ennisarmbåge kallas för lateral epikondylit i vården, och är ett smärtsamt tillstånd som beror på överbelastade muskelfästen. Smärtan kan komma efter enformiga rörelser som involverar hand och handled, till exempel när handen förs upp och ner. Det ger förändringar i senan eller senfästet som hänger samman med fingrarnas sträckmuskler. Det ger en inflammation eller små bristningar i bindväven på utsidan av armbågen, mer specifikt nedanför armbågen där överarmens muskler fäster på underarmen.

Tillståndet hör inte nödvändigtvis ihop med tennis eller andra racketsporter, utan kan även komma i samband med:

 • målning 

 • häckklippning 

 • hantverksarbete som skruvdragning, snickeriarbete eller rörmokeriarbete

 • ensidigt köksarbete, till exempel att hacka och skära livsmedel

 • ensidigt hantverksarbete i kyla

 • repetitiv användning av datormus

Symtom på tennisarmbåge

Tennisarmbåge ger symtom som varierar i intensitet från person till person. Hos en del kommer symtomen gradvis över längre tid. Andra får besvär plötsligt efter att ha överansträngt musklerna. Vissa får lindriga symtom, och andra har betydligt kraftigare symtom som kan störa sömnen och göra det svårt att använda armen och handen. 

Typiskt är att det gör ont i armbågen, antingen som en molande värk eller att smärtan strålar från utsidan av armbågen till underarmen och handleden.

Smärtan och svagheten kan göra det svårt att utföra dagliga aktiviteter som att:

 • skaka hand 

 • plocka upp föremål

 • hålla en kopp och föra den till munnen

 • vrida upp locket på en burk

 • vrida en nyckel eller öppna vissa dörrar eller skåp

Vad kan jag göra själv?

Här är exempel på åtgärder du kan göra själv för att lindra symtomen:

 • Försök att använda armen som vanligt, men ta korta pauser och undvik ensidiga jobb.

 • Undvik rörelser som gör ont.

 • Avlasta armen genom att använda den andra handen, även om det kan kännas ovant.

 • Se till att du använder rätt teknik för de aktiviteter du utför.

 • Vid stillasittande datorarbete kan det underlätta med en avlastande yta för handleden.

 • Att kyla utsidan av armbågen med is kan lindra smärta.

 • Receptfria smärtstillande tabletter eller receptfri gel mot inflammation och smärta kan hjälpa. 

 • Mer långsiktigt kan du försöka ändra arbetsställning, och försöka utföra vissa moment med andra handen.

Tennisarmbåge - behandling

Tennisarmbåge går ofta över av sig själv med hjälp av vila, lugna rörelser och eventuell receptfri smärtbehandling.

Här är exempel på andra behandlingar som används om besvären inte gått över:

 • Hjälp av fysioterapeut med särskilt anpassade övningar för tennisarmbåge, till exempel övningar som gradvis sträcker ut musklerna, och övningar som stärker musklerna.

 • Stödförband eller handledsskydd.

 • Operation, om du har svåra besvär och annan behandling inte har effekt.

När bör jag söka vård?

Om du drabbats av tennisarmbåge och inte blir bättre inom några veckor bör du söka vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma dina symtom, ge rådgivning och behandling. Vi har även fysiska vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till för behandling.

Frågor och svar om tennisarmbåge

11 Juni, 20211 September, 2023