Doktor.se

Skelettcancer

Skelettcancer är en grupp ovanliga cancersjukdomar som börjar växa inuti skelettet, ofta i bäckenet eller i armarnas eller benens långa skelettdelar. En del former drabbar främst barn, andra typer drabbar oftast vuxna. Operation är den vanligaste behandlingen.

Vad är skelettcancer?

Skelettet kan drabbas av cancer på flera sätt:

 • En tumör kan börja i skelettet, och då kallas det skelettcancer. På läkarspråk brukar man säga skelettsarkom eller primär skelettcancer.

 • En tumör i till exempel bröstet eller lungan kan sprida sig till skelettet, och då kallas det skelettmetastaser. Metastaser i skelettet är vanligare än skelettcancer.

De finns flera olika typer av skelettcancer. De vanligaste är:

 • Osteosarkom, som är den vanligaste formen. Den drabbar främst barn och ungdomar.

 • Kondrosarkom, som är näst vanligast och framför allt drabbar äldre.

 • Ewings sarkom, som främst drabbar barn och ungdomar.

Orsak till skelettcancer

Oftast vet man inte varför en person får skelettcancer. I enstaka fall har orsaken kunnat spåras till ärftlighet eller höga doser av strålning vid behandling av cancer.

Symtom på skelettcancer

Skelettcancer ger symtom som trötthet och viktminskning, men ger också symtom från själva tumören, till exempel

 • bensmärta

 • svullnad och ömhet nära det drabbade området

 • försvagat ben, vilket kan leda till fraktur (benbrott)

Vad kan jag göra själv?

Det finns inga kända riskfaktorer för skelettcancer annat än att enstaka fall har kunnat kopplas till strålning eller ärftlighet. Du kan därför inte minska risken att drabbas av skelettcancer genom en speciell livsstil.

Behandling vid skelettcancer

Behandlingen av din skelettcancer beror på vilken sorts skelettcancer du har. Ibland är operation den enda behandlingen, ibland utgörs behandlingen av operation i kombination med cellgifter, och ibland av både operation, cellgifter och strålning.

Kirurgi är den viktigaste behandlingen. Målet med operationen är att ta bort tumören. Tumören måste opereras bort med ordentlig marginal, eftersom enstaka tumörceller kan finnas i vävnaden intill tumören, som sedan kan växa till sig och ge återfall. Idag är det ovanligt att läkarna måste amputera armen eller benet.

Strålning kan användas för att krympa tumören, eller för att få bort kvarvarande cancerceller efter en operation. Det kan också användas till att dämpa symtomen i en skelettcancer som inte kan opereras bort.

Om tumören är känslig för cytostatika är chansen större att den kan botas. Osteosarkom och Ewings sarkom är båda känsliga för cytostatika, som därför är en viktig del i behandlingen av dessa tumörer tillsammans med kirurgi.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du eller ditt barn får skelettsmärta som:

 • kommer och går

 • blir värre på natten

 • inte går över av receptfria smärtstillande medel

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Misstänker du att du eller ditt barn har skelettcancer bör du söka dig till en vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om skelettcancer

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-02-18Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01