Doktor.se

Osteosarkom

Osteosarkom är den vanligaste formen av primär skelettcancer, det vill säga cancer som uppstått i skelettet. Sjukdomen är vanligast hos barn och ungdomar men kan även drabba vuxna. Behandling är oftast operation.

Vad är osteosarkom?

Osteosarkom uppstår när benbildande celler, så kallade osteoblaster, omvandlas till cancerceller. När benvävnad växer sker det genom en process som kallas benombildning, där benceller som kallas osteoklaster först löser upp en del av benvävnaden som finns i tillväxtzonen. Osteoblasterna fyller sedan igen de hål som uppstått med ny benvävnad. Det vanligaste är att osteosarkom börjar i den breda delen av benet som kallas för tillväxtplattan, eller metafysen. Det är den del av benet som växer under barn- och ungdomstiden och osteosarkom är därför vanligast mellan tio och tjugo års ålder.

Sjukdomen tillhör gruppen sarkom, som omfattar ett femtiotal olika cancerformer i skelett och mjukdelar, exempelvis i brosk, fett och muskler. Läs mer om sarkom här.

Orsak till osteosarkom

Orsaken till osteosarkom är oftast okänd, men risken att drabbas ökar:

  • om du är mellan tio och tjugo år gammal

  • om du är man

  • om du tidigare har genomgått strålbehandling

  • om du har vissa sällsynta, ärftliga sjukdomar, såsom retinoblastom eller Li Fraumenis syndrom

Symtom på osteosarkom

Det första symtomet vid osteosarkom är oftast smärta och kan till en början lätt misstolkas som växtvärk eller skada. Sjukdomen kan uppstå i vilket som helst av kroppens alla ben, men det vanligaste är att lårbenet, skenbenet eller överarmsbenet drabbas.

Vad kan jag göra själv?

Vänta inte med att söka vård om du tror att du eller ditt barn kan ha osteosarkom. Ju tidigare sjukdomen upptäcks desto lättare är den att behandla.

Behandling av osteosarkom

I första hand behandlas osteosarkom med operation:

  • Cancertumören plus en del av vävnaden runt omkring opereras bort, för att vara säker på att ingen cancer finns kvar. 

  • Ibland måste en del av skelettet tas bort, det vill säga att en kroppsdel behöver amputeras. 

  • Den amputerade delen av skelettet kan oftast ersättas med en annan skelettdel eller med en protes av metall eller plast. 

  • Att en hel kroppsdel måste tas bort på grund av cancer är ovanligt och en sista utväg för att kunna bli frisk.

  • Tilläggsbehandling med cytostatika är vanligt, för att säkerställa att det inte finns några cancerceller kvar. 

Ibland går det inte att operera bort ett osteosarkom, till exempel om det sitter i bäckenet. Det behandlas då med en kombination av strålbehandling och cytostatika.   

När bör jag söka vård?

Sök vård om du eller ditt barn har smärta eller värk som inte går över.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning, bedömning av symtom och vid behov hänvisar vi dig vidare för fortsatt utredning.

Frågor och svar om osteosarkom

Några frågor och svar kring osteosarkom.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-07-08Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20