Dystymi

Dystymi är en typ av lättare depression som varar under en längre tid. Det finns många orsaker som kan ligga bakom. Det kan handla om problem med självkänslan eller att du ofta känna dig otillräcklig, lättirriterad eller trött. Att leva med dystymi kan vara svårt, men det finns hjälp att få.

Vad är dystymi?

Dystymi är en ihållande nedstämdhet som varar i minst två år och där du känner dig nedstämd minst hälften av dagarna. Namnet dystymi kommer från grekiskan där ordet dys betyder dålig eller svår, och tymi betyder sinne. Ibland kallas dystymi för sjukligt svårmod. Många personer med dystymi har även andra svårigheter, till exempel social fobi, ökad känslighet för stress eller prestationsångest. 

Tillståndet är en mildare men mer långvarig form av depression, där du har färre symtom och nedstämdheten inte är lika kraftig som vid en egentlig depression. Eftersom dystymi håller i sig en längre period ger det i många fall ändå en stor påverkan på livet. Här kan du läsa mer om olika typer av depression

Orsak till dystymi

Orsaken till dystymi är inte helt klarlagd, och det kan sannolikt vara flera faktorer som har betydelse. Svåra livshändelser tidigt i livet verkar kunna vara en bidragande orsak till att senare i livet utveckla dystymi. Många som drabbas har haft en otrygg hemmiljö under uppväxten, eller ett underliggande trauma som inte bearbetats.

Det är vanligt att dystymi utvecklas i tonåren eller som ung vuxen. Om du har ADHD eller är en högkänslig person, har du en högre risk för att utveckla dystymi än andra. Sjukdomen är, liksom andra former av depression, vanligare i familjer där flera familjemedlemmar har eller har haft depression.

Symtom på dystymi

Vid dystymi kan du vara håglös, sorgsen och trött. Det är vanligt med en låg självkänsla och negativa tankemönster, som funnits sedan barndomen. Många med dystymi, som vid andra depressionstillstånd, drar sig undan från socialt umgänge och du kan ha svårt att utföra vardagliga sysslor. Symtomen varar under lång tid, minst två år, även om du kan ha bättre och sämre dagar.  

Om du har dystymi stämmer några eller många av följande påståenden in på dig:

 • Du har minskad energi eller är mindre aktiv än vanligt.
 • Du har svårt att sova.
 • Du har ett ökat eller minskat behov av sömn.
 • Du har en ökad eller minskad matlust. 
 • Du har minskat självförtroende eller känner dig otillräcklig.
 • Du har skuldkänslor. 
 • Du känner hopplöshet. 
 • Du har svårt att koncentrera dig.
 • Du har svårt att ta beslut. 
 • Du känner dig ofta gråtmild. 
 • Du känner minskad glädje eller minskat intresse för sådant som du normalt blir glad av.  
 • Du känner att du har svårt att hantera det ansvar du normalt har i vardagen.
 • Du känner dig negativ inför framtiden eller grubblar över sådant som hänt tidigare i ditt liv.  

Långvarig stress och oro i samband med dystymi kan också göra att du får problem med magen eller tarmen.

Vad kan jag göra själv?

Du kan själv göra mycket för att påverka känslan av nedstämdhet. Följ nedanstående råd:

 • Upprätthåll en normal dygnsrytm, både vad gäller sömn och mat.  
 • Håll dig fysiskt aktiv. Både styrke- och konditionsträning kan hjälpa till att minska dina besvär.   
 • Undvik isolering, det är viktigt att träffa andra människor.
 • Undvik alkohol och andra berusningsmedel.

Behandling av dystymi

Dystymi kan behandlas med: 

 • läkemedel mot depression
 • psykoterapi, framför allt kognitiv beteendeterapi (KBT) för att lära sig känna igen egna tanke- och känslomönster

När bör jag söka vård?

Sök vård om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har en depressionskänsla som gör att din vardag påverkas. 
 • Du har länge haft en depressionskänsla som inte blir bättre.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se arbetar många erfarna läkare och psykologer som kan hjälpa dig att bedöma dina symtom, ge rådgivning, stödsamtal, och behandling. Du kan få samtalsterapi med någon av våra psykologer och få kontakt med läkare. I en del fall behövs en fysisk undersökning för att utesluta att dina besvär beror på en kroppslig åkomma. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter där du kan bli undersökt. Om du inte bor nära en av dessa hänvisar vi dig vid behov till annan vårdcentral nära dig.

Frågor och svar om dystymi

Vad är dystymi?

Dystymi är en långvarig men mildare form av depression. Dystymi ger symtom som exempelvis att du är mindre aktiv och har mindre energi än vanligt, drar dig undan från sociala aktiviteter och har dåligt självförtroende och en låg självkänsla. Du kan ha svårt att sova, svårt att koncentrera dig och ofta känna hopplöshet och ha lätt till gråt.    

Hur behandlas dystymi?

Dystymi kan behandlas med psykoterapi och läkemedel mot depression. Det är också viktigt att försöka hålla en normal dygnsrytm för mat och sömn och att hålla sig fysiskt aktiv.

Hur skiljer man på depression och dystymi?

Den största skillnaden mellan en vanlig depression och dystymi är att symtomen vid dystymi är mildare men varar under en längre tid, minst två år. Besvär som förekommer både vid dystymi och depression är exempelvis nedstämdhet, störningar i sömn och aptit, trötthet, energilöshet och koncentrationssvårigheter. Det kan vara svårt att skilja depression från dystymi, särskilt som många med dystymi även drabbas av depression.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2022-08-25
Granskare: Jesper Grahn, leg psykolog - Doktor.se
Senast granskad: 2022-08-25
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med