Doktor.se

Ryggmärgsbråck

Medicinskt granskad

Ryggmärgsbråck är en medfödd skada som beror på att ryggraden och ryggmärgen inte formats som det ska. Skadan leder ofta till fysisk funktionsnedsättning. Ryggmärgsbråck varierar i allvarlighetsgrad från milda till allvarliga beroende på hur stort bråcket är, var det sitter och vilka komplikationer som har uppstått.

Vad är ryggmärgsbråck

Ryggmärgsbråck är en utbuktning från ryggen där ryggmärg, ryggmärgshinnor och nerver ligger utanför ryggraden i en bråcksäck. Det är en medfödd skada som har skett tidigt under graviditeten. Bråcket kan sitta var som helt utmed ryggraden, men sitter vanligen i ryggslutet. Ryggmärgsbråck leder ofta till fysisk funktionsnedsättning som varierar beroende på var bråcket sitter. 

Forskning har visat att folsyra minskar risken för ryggmärgsbråck. Därför rekommenderas alla kvinnor att äta ett tillskott av folsyra inför och under en graviditet. I vissa fall rekommenderas en högre dos folsyra, till exempel vid ensidig kost eller för kvinnor som fött ett barn med ryggmärgsbråck.

Orsak till ryggmärgsbråck

Orsaken till att ryggmärgsbråck uppstår är inte klarlagd. Det antas bero på en kombination av olika saker, som den gravidas näringsintag, miljöfaktorer (till exempel luftföroreningar) och genetiska orsaker.

Symtom på ryggmärgsbråck

Vanliga symtom vid ryggmärgsbråck är:

  • Utbuktning på ryggen

  • Benförlamning

  • Svaga muskler

  • Rörelsehinder

  • Nedsättning av känseln

  • Problem med urinblåsa och tarm

  • Psykisk funktionsnedsättning

Beroende på var bråcket sitter kan det även finnas symtom som:

  • Hydrocefalus, vätskeansamling i hjärnan

  • Deformerade ben och leder

Behandling vid ryggmärgsbråck

Ett barn som föds med ryggmärgsbråck kan behöva en operation inom de första dagarna för att stänga bråcket. Barn som har hydrocefalus får en shunt inopererad, en slang med ventil som leder bort vätska från hjärnan. 

Barn med ryggmärgsbråck följs noga under hela uppväxten för att upptäcka och förhindra medicinska problem och minska risken för fler skador. Det är vanligt att behöva livslång vårdkontakt för att få så bra hjälp som möjligt.

När bör jag söka vård?

Ryggmärgsbråck fångas ofta upp under graviditeten eller då barnet fötts. Om du misstänker att ditt barn har ryggmärgsbråck som inte upptäckts ska du kontakta vården.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se kan inte hjälpa till med vård vid ryggmärgsbråck.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-09-15Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01