Doktor.se

Amenorré

Medicinskt granskad

Amenorré innebär att den första mensen aldrig kommer, eller att mensen försvinner i minst tre månader. Det finns många olika orsaker till amenorré, och därför är det viktigt att hitta den bakomliggande orsaken, och utifrån den välja behandlingsväg.

Vad är amenorré?

Amenorré betyder att mensen inte kommer. Amenorré brukar delas in i primär amenorré och sekundär amenorré. Primär amenorré är när den första mensen inte kommit vid 16 års ålder. Sekundär amenorré är när du har fått mens, men att den sedan gör ett uppehåll på minst tre månader.

Orsak till amenorré

Mensblödningar styrs dels av hypotalamus och hypofysen i hjärnan, och dels av äggstockarna. Dessa kroppsdelar producerar signaler i form av hormoner, som resulterar i att ett ägg släpps från äggstockarna varje månad. Livmoderns slemhinna byggs samtidigt upp för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Blir det släppta ägget inte befruktat, stöts slemhinnan bort i form av mens. Blir det släppta ägget däremot befruktat, påbörjas en graviditet som hämmar ägglossningen – och därmed mensen – så länge graviditeten pågår.

Hypotalamus kan ändra sin signalering så att ägglossningen inte sker, och då kommer heller ingen mens. Detta sker till exempel vid amning, då hormonet prolaktin hämmar utsöndringen av de hormoner som behöver frisättas från hypofysen för att mensen ska komma. Ägglossningen kan också stängas av om du tränar för hårt, går ner för mycket i viket eller utsätts för hög stress. Detta är den vanligaste orsaken till amenorré och brukar kallas hypotalamisk amenorré.

Andra orsaker till amenorré kan vara:

 • Att du har höga mängder av hormonet prolaktin i kroppen, utan att du ammar – detta kan till exempel vara en biverkan från antipsykotiska läkemedel, eller att du har en godartad tumör i hjärnan som utsöndrar prolaktin.

 • Polycystiskt ovarialsyndrom, som innebär att ägglossningen inte fungerar som den ska.

 • Att du producerar för mycket eller för lite sköldkörtelhormon.

 • Prematur ovariell insufficiens, vilket är att klimakteriet kommer väldigt tidigt – och ibland så tidigt att du inte ens får din första mens.

 • En anatomisk variation av vagina och livmoder som gör att det inte är möjligt att få mens.

 • Att du får mens som inte kan komma ut ur livmodern för att ett membran är i vägen, vilket kallas hymen imperforatus.

Symtom vid amenorré

Amenorré kan ge många olika symtom förutom att mensen uteblir. Vilka symtom det är beror på grundorsaken.

 • Om din amenorré beror på höga mängder prolaktin i kroppen, brukar brösten även bilda mjölk.

 • Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), som kan ge överskott av ansiktsbehåring, tunnhårighet/håravfall och problem med akne. Nedstämdhet och minskad sexlust är andra symtom.

 • Sköldkörtelstörningar kan ge symtom som i hypotyreos eller hypertyreos

 • Om din amenorré beror på prematur ovariell insufficiens, kan du få värmevallningar, svettningar och torra slemhinnor i underlivet.

 • Om du har hymen imperforatus, kan du få ont i magen en gång i månaden, det vill säga då mensblod ansamlas och inte kan komma ut.

Vad kan jag göra själv?

För att mensen ska fungera som den ska är det viktigt att du får i dig så många kalorier som din kropp behöver och inte tränar för hårt. Det är också viktigt med återhämtning och avkoppling.

Behandling vid amenorré

Amenorré är inte en sjukdom i sig, utan ett tecken på att något inte står rätt till, och det kan bero på en rad olika saker. Ett första steg är därför att hitta grundorsaken, och utifrån den välja lämplig behandling.

Om din kropp stängt av dina ägglossningar på grund av undervikt, alltför hård träning eller stress kan du behöva professionell hjälp att bryta mönstret. Ett första steg kan vara att kontakta din vårdcentral, som kan lotsa dig vidare till rätt typ av samtalsterapi.

För de andra orsakerna till amenorré finns medicinsk hjälp i form av läkemedel och kirurgi. Anatomiska varianter, hymen imperforatus och hypofystumörer behöver vanligtvis opereras. Polycystiskt ovarialsyndrom, prematur ovariell insufficiens och sköldkörtelrubbningar behandlas med läkemedel. Om ett läkemedel är det som orsakar din amenorré kan du byta till ett annat preparat.

Ofta leder amenorré-problem till svårigheter att bli gravid. Detta kan du också få hjälp med inom vården.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård på en vårdcentral, barn- och ungdomsmottagning eller ungdomsmottagning ifall du inte har fått mens vid 16 års ålder. Du bör söka vård på en vårdcentral, ungdomsmottagning eller gynekologisk mottagning ifall din mens har gjort ett uppehåll på sex månader trots att du inte

 • är gravid

 • ammar

 • använder någon preventivmetod som tar bort mensblödningarna

 • har kommit i klimakteriet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor, läkare och psykologer som kan hjälpa dig med att bedöma symtom, ge råd och psykologisk behandling. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Frågor och svar om amennoré

5 Maj, 202211 September, 2023