Doktor.se

Endometrios

Medicinskt granskad

Endometrios är en vanlig sjukdom som kännetecknas av plågsamma smärtor, framförallt i samband med mens. Sjukdomen beror på att det börjat växa livmoderslemhinna utanför livmodern. Om du har tecken på endometrios, till exempel svåra menssmärtor, bör du söka vård.

Vad är endometrios?

Endometrios innebär att det har börjat växa vävnad som liknar livmoderslemhinna utanför livmodern. Endometriet är namnet på den vävnad som täcker insidan av livmodern. Det kan till slut bli stora områden av vävnad som kallas för endometrioshärdar, ofta på äggstockarna och bukväggen. Vävnaden kan också finnas på utsidan av livmodern, på urinblåsa, tarmar eller bukhinna. I sällsynta fall kan endometrios förekomma på helt andra ställen, till exempel i lungorna.

Dessa härdar orsakar svåra smärtor, framför allt i samband med mens. Den endometrieliknande vävnaden beter sig som livmoderslemhinnan och förtjockas, bryts ner och blöder ut varje menscykel. Men eftersom den sitter på fel ställe har den inte något sätt att komma ut ur kroppen, och blir instängd. Det kan leda till ärrvävnad och sammanväxningar.

Orsaker till endometrios

Exakt vad som orsakar endometrios är inte klarlagt. Sannolikt är det ett samspel mellan olika faktorer där genetik, immunologi och miljö spelar in. En vanligt förekommande teori är att mensblod innehållande celler eller delar av livmoderslemhinna har flödat bakåt genom äggstockarna och in i buken istället för ut ur kroppen. Det kallas för retrograd menstruation. Studier har visat att du har större risk att få sjukdomen om du har en genetisk släkting som har endometrios.

Symtom på endometrios

Det vanligaste symtomet vid endometrios är kraftig smärta, men symtomen varierar från individ till individ. Det är vanligt att symtomen börjar i tonåren. Andra symtom är bland annat:

  • Svår mensvärk som kan börja innan mens och fortsätta flera dagar under menstruationen

  • Smärta i samband med samlag 

  • Magsmärtor när du kissar eller bajsar, särskilt under menstruationen

  • Längre och rikligare mensblödningar och/eller mellanblödningar

  • Infertilitet, svårigheter att bli gravid

  • Magproblem som diarré, förstoppning eller gaser, särskilt vid mens

  • Sjukdomskänsla, trötthet, illamående, feber

Symtomen brukar försvinna efter klimakteriet, men hos vissa finns smärtorna kvar.

Vad kan jag göra själv?

Här är exempel på saker du kan göra själv för att lindra smärtan:

  • Värme. En värmd vetekudde eller magdyna på magen kan kännas skönt.

  • Maten. Smärtan kan variera beroende på kost. För anteckningar över vad du äter och hur du mår efteråt för att kartlägga vad du får mindre ont av.

  • Träna. Fysisk aktivitet är effektivt mot smärta.

Behandling vid endometrios

Det finns ingen behandling som botar endometrios, däremot kan den lindras. Efter klimakteriet då du slutat få mens brukar sjukdomen försvinna. Behandlingen anpassas efter symtomen och livssituationen, till exempel om det finns en önskan om att försöka bli gravid. Det är vanligt att behandlingen består av hormoner som gör att du slutar få mens samt läkemedel som lindrar smärta. I vissa fall kan endometrios behöva opereras bort.

Endometrios innebär ofta perioder av sjukskrivning, upprepade ingrepp, svårigheter att få barn och påföljande fertilitetsbehandlingar. För att hantera smärtproblem och andra följder kan psykoterapi vara till god hjälp.

När bör jag söka vård?

Om du har kraftig smärta i samband med mens som inte riktigt går över med receptfria läkemedel, eller om du har andra symtom som kan bero på endometrios bör du söka vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid misstanke om endometrios krävs fysisk undersökning och utredning som görs av gynekolog. Det kan vi i nuläget tyvärr inte hjälpa till med. 

Personer som har en diagnos kan få hjälp med behandling i form av psykoterapi för att hantera de svårigheter sjukdomen kan ge. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter.

28 Oktober, 202011 September, 2023