Doktor.se

Kronisk hjärtsvikt

Medicinskt granskad

Kronisk hjärtsvikt uppkommer när hjärtat inte kan pumpa ut tillräcklig mängd blod till kroppens vävnader och organ. En vanlig orsak är att hjärtat är skadat eller försvagat, men det kan också vara för att det är så stelt att det inte kan fylla sig med blod ordentligt. Det är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 10 procent av Sveriges befolkning över 80 år. Kronisk hjärtsvikt ger symtom i form av till exempel bensvullnad, andfåddhet och nedsatt ork.

Vad är kronisk hjärtsvikt?

Hjärtat pumpar ut blod till kroppens alla delar. Blodet innehåller syre och näringsämnen som vävnader och organ behöver för att kunna fungera. Om hjärtats pumpfunktion är nedsatt kan det inte pumpa ut tillräckligt mycket blod, och då uppstår hjärtsvikt. Kronisk hjärtsvikt kan göra att du blir andfådd, får sämre ork, får svårt att sova plant och blir svullen i benen. 

Det finns två typer av kronisk hjärtsvikt, en där hjärtat inte drar ihop sig ordentligt och en där hjärtat inte fyller sig med blod ordentligt. Män drabbas oftast av den typ av kronisk hjärtsvikt som beror på att hjärtat inte drar ihop sig ordentligt. Kvinnor drabbas istället oftare av den typ av kronisk hjärtsvikt som gör att hjärtat inte kan fyllas ordentligt med blod, eftersom det är stelt och oelastiskt.

Orsak till kronisk hjärtsvikt

Att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt bra beror ofta på en eller flera sjukdomar.

De vanligaste orsakerna till kronisk hjärtsvikt är: 

Andra orsaker kan vara:

 • fel på hjärtats klaffar

 • sjukdomar som drabbar hjärtmuskulaturen

 • alkohol och narkotika

 • blodbrist

 • läkemedel, till exempel vissa mediciner mot cancer och psykiatriska sjukdomar

 • nedsatt funktion i sköldkörteln

 • hjärtamyloidos

 • sarkoidos

Om du röker har du större risk att drabbas av kronisk hjärtsvikt.

Symtom på kronisk hjärtsvikt

Vid lätt kronisk hjärtsvikt kommer besvären enbart när du anstränger dig fysiskt, men vid svårare sjukdom kommer det även i vila.

Kronisk hjärtsvikt ger symtom som: 

 • andfåddhet

 • svullnad i benen 

 • minskad fysisk ork

 • svårt att andas när du ligger plant, till exempel när du ska sova

 • hjärtklappning

 • trötthet

 • att du känner dig yr

 • att du får minskad aptit

Svår hjärtsvikt är ett tillstånd som kräver akut behandling. Då ska du ringa ambulans på 112.

Typiska symtom vid svår hjärtsvikt är om du:

 • är mycket trött

 • har andnöd 

 • har ont i bröstet eller en känsla av att det är trångt i bröstkorgen

 • har hjärtklappning

 • är kallsvettig

Vad kan jag göra själv?

Om du har symtom på svår hjärtsvikt ska du ringa ambulans på 112. Om du som redan fått veta att du har kronisk hjärtsvikt får ökade besvär, bör du söka vård på din vårdcentral. Du som redan har fått veta att du har hjärtsvikt kan förbättra din hälsa genom att till exempel:

 • promenera varje dag

 • sluta röka om du röker

 • se till att äta frukt och grönsaker varje dag

 • dra ner på saltet

 • låta bli att dricka alkohol

Det är också bra om du väger dig varje morgon, eftersom du då märker när du börjar samla på dig vätska. Börjar du samla på dig mycket vätska bör du söka vård.

Behandling vid kronisk hjärtsvikt

Vid kronisk hjärtsvikt är det viktigt att behandla den underliggande orsaken, till exempel med läkemedel mot högt blodtryck, åderförkalkning och diabetes. Det finns också flera olika läkemedel, till exempel blodtryckssänkande och pulssänkande mediciner, som kan ha effekt vid den typ av hjärtsvikt som oftast drabbar män. 

När det gäller den kroniska hjärtsvikt som oftast drabbar kvinnor hjälper inte dessa mediciner så bra. Den här typen av kronisk hjärtsvikt har det inte forskats lika mycket på, och det finns därför inte lika många läkemedel. Ofta behandlas den med kärlvidgande läkemedel.

Vid kronisk hjärtsvikt ges ofta behandling mot de symtom som hjärtsvikten ger upphov till. Det är till exempel vanligt att få vätskedrivande medel för att svullnaden i benen ska gå ner.

När bör jag söka vård?

Om du börjar få tecken på hjärtsvikt ska du vända dig till din vårdcentral. Du som redan fått veta att du har kronisk hjärtsvikt bör söka vård om du märker att du börjar samla på dig mycket vätska. 

Har du något av följande ska du söka vård akut genom att ringa 112: 

 • andnöd

 • ont i bröstet eller känsla av att det är trångt

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Misstänker du att du har hjärtsvikt bör du söka dig till en vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till. Om du har symtom på svår hjärtsvikt, ska du genast ringa ambulans på 112.

Frågor och svar om kronisk hjärtsvikt

Några frågor och svar kring kronisk hjärtsvikt.

9 Mars, 20214 September, 2023