Doktor.se

Högt blodtryck

Medicinskt granskad

Högt blodtryck innebär att trycket i kärlen då blodet pumpas runt i kroppen är så högt att det kan orsaka hälsoproblem. Blodtrycket påverkas både av hur mycket blod hjärtat pumpar ut, och av hur stort motstånd det finns i kärlen. Ett för högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Ungefär en tredjedel av alla vuxna i Sverige har högt blodtryck och de flesta av dessa behandlas med läkemedel.

Vad är högt blodtryck?

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när hjärtat pumpar ut blod till kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Blodtryck anges med två tal, övertrycket (systoliskt tryck) och undertrycket (diastoliskt tryck), åtskilda av ett snedstreck. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och ett normalt blodtryck är 100–140/60–90 mmHg.

Om blodtrycket är högre än normalt innebär det en svårighet för hjärtat att pumpa runt blodet. Att gå omkring med ett högt blodtryck leder med tiden till att hjärtat och kärlen tar skada, och en ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Även blodkärl i ögon, njurar och ben kan ta skada av det höga blodtrycket. 

Det är vanligt med högt blodtryck, omkring en tredjedel av alla vuxna i Sverige har det. Högt blodtryck kallas också för hypertoni. För att ställa diagnosen högt blodtryck görs i regel mätning vid flera tillfällen.

Orsak till högt blodtryck

Det är oftast svårt att hitta en enskild orsak till högt blodtryck.

Flera faktorer kan påverka, som exempelvis:

Det kan också vara så att hög saltkonsumtion bidrar till ökat blodtryck. För vissa människor som är känsliga för ett visst ämne, kan lakrits öka blodtrycket. 

Högt blodtryck kallas för hypertoni inom vården, och högt blodtryck som inte kan kopplas till en tydlig orsak kallas för primär eller essentiell hypertoni. I dessa fall har tillståndet utvecklats gradvis under många år.

Hos ungefär en tiondel av alla med högt blodtryck finns det en specifik orsak som ligger bakom. Detta kallas för sekundär hypertoni och är vanligare hos yngre personer.

Orsaker bakom sekundär hypertoni kan vara exempelvis:

 • njursjukdom

 • graviditet som ger påverkan på blodtrycket

 • hormonrubbning

 • läkemedelsbiverkan från exempelvis p-piller

 • andra ovanliga orsaker som till exempel binjurebarkstumör

Symtom på högt blodtryck

Många med för högt blodtryck har inga symtom och vet inte om att de har det, men vissa får huvudvärk och känner sig trötta. Det enda sättet att vara säker på om du har högt blodtryck är att mäta det.  

Väldigt högt blodtryck är livshotande och kan ge symtom som andnöd och kraftig huvudvärk. Detta är dock ett ovanligt tillstånd.

Vad kan jag göra själv?

 • Kontrollera blodtrycket regelbundet. Det kan du göra på en vårdcentral eller på apotek som erbjuder tjänsten. Du kan också köpa en blodtrycksmätare, till exempel på apotek, och mäta själv hemma. 

 • Gå ner i vikt om du är överviktig.

 • Hälsosam kost. Ät varierad kost med mycket grönsaker, fibrer och lagom mycket frukt.

 • Motionera regelbundet. Du kan till exempel promenera, cykla eller simma.

 • Sluta stressa, prova exempelvis mindfulness

 • Drick mindre alkohol.

 • Sluta röka om du röker. 

 • Dra ner på saltet. Salta sparsamt vid matlagning och salta inte extra, prova eventuellt kaliumrikt så kallat lättsalt. 

 • Undvik lakrits och lakritste. Lakrits och lakritste kan höja blodtrycket. Någon enstaka bit då och då går bra, men undvik att regelbundet äta lakrits eller dricka lakritste.

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas med blodtryckssänkande läkemedel.

Det finns flera olika typer av läkemedel som sänker blodtrycket på olika sätt:

 • Vätskedrivande läkemedel gör att du kissar mer så att blodvolymen minskar och blodtrycket sänks. 

 • ACE-hämmare gör så att det bildas mindre av ett ämne som heter angiotensin-2, som gör att kroppens blodkärl drar ihop sig. Detta gör att blodkärlen vidgas och blodtrycket därmed sänks.

 • Angiotensinreceptorblockerare (ARB) blockerar direkt den blodkärlssammandragande effekten av angiotensin-2, så att blodkärlen vidgas och blodtrycket sänks.  

 • Kalciumflödeshämmare blockerar flödet av kalcium in i muskelceller, vilket behövs för att muskelcellerna ska kunna dra ihop sig. Det gör att muskulaturen i blodkärlens väggar slappnar av så att blodkärlen vidgas och blodtrycket sänks.

 • Beta-blockerare blockerar mottagare till adrenalin och noradrenalin som sitter på hjärtat och i blodkärlen och hjälper till att reglera blodtrycket. Detta gör att läkemedlen fungerar som en skyddande broms på hjärtat. Blodtrycket sjunker och hjärtat arbetar lugnare och mer effektivt.  

 • Övriga blodtryckssänkande läkemedel med olika funktion, exempelvis alfa-blockerare som blockerar nervimpulser till blodkärlen så att de vidgas och blodtrycket sänks.  

Mera om blodtrycksbehandling:

 • Högt blodtryck behandlas främst för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

 • Det finns ingen exakt gräns för hur högt blodtrycket ska vara för att behandling ska påbörjas. Det är läkaren som avgör i samråd med sin patient, dels beroende på det uppmätta blodtrycket och dels på olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. 

 • Om du har andra sjukdomar såsom exempelvis diabetes eller en hjärt- eller njursjukdom, får du påbörja behandling vid ett lägre blodtryck än om du är frisk i övrigt.

 • Blodtrycksmedicin tas vanligen under lång tid, ofta livet ut.  

 • Ofta krävs det en kombination av två eller fler olika sorters blodtryckssänkande läkemedel för att få ner blodtrycket på en bra nivå. 

 • Att använda två olika blodtryckssänkande läkemedel i lägre dos är både mer effektivt och ger färre biverkningar än att använda ett läkemedel i högre dos.  

 • Det är viktigt att kombinera läkemedelsbehandling med förändringar i livsstil, som att äta nyttigare och motionera mera, gå ner i vikt om du är överviktig och dra ner på alkohol och stress och att sluta röka. 

När bör jag söka vård?

Sök vård om: 

 • du är orolig för eller misstänker att du har högt blodtryck

 • du själv har mätt ditt blodtryck till 140/90 eller högre i vila och vid upprepade tillfällen 

Sök vård omgående om:

 • du själv mätt ditt blodtryck till 230/130 eller högre

 • du är gravid och har ett blodtryck mätt till 140/90 eller högre

 • du får andnöd eller svår huvudvärk och misstänker högt blodtryck

 • du är gravid och har mätt blodtrycket till 160/110 eller högre

Frågor och svar om högt blodtryck

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-23Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04